Taastuvenergia valdkonnaga seotud ettevõtted ja organisatsioonid panid täpselt kümne aasta eest seljad kokku ning moodustasid 13. mail 2011. aastal Eesti Taastuvenergia Koja, et taastuvenergia valdkonda Eestis igakülgselt toetada ja arendada.

Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Mihkel Annuse sõnul on valdkond kümne aastaga vaatamata mõningatele barjääridele tormiliselt arenenud: „Kui kümmekonna aasta eest liigitati taastuvenergia veel tinglikult alternatiivsete energiaallikate hulka, siis tänaseks on tegu kahtlemata peavooluga, mis tuleb esile eelkõige uute elektrijaamade rajamisel. See on ilmselge märk sellest, kui palju on vahepeal tehnoloogia arenenud ja odavnenud, ettevõtluskeskkond muutunud ning ka üldine keskkonnateadlikkus paranenud.“

Taastuvenergia katusorganisatsiooni eestvedamisel valmis juba 2012. aastal taastuvenergiale ülemineku kava, et kirjeldada puhta energia täieliku kasutuselevõtu võimalikkust ja vajalikkust. „Ligi kümne aasta eest olin kava ühel tutvustusüritusel publiku seas, kus toona prevaleeris skepsis ning kava tutvustajaid peeti parajalt kuutõbisteks,“ meenutab Annus. „Tänaseks on mõttelaad sootuks teine: kliimaneutraalsuse eesmärk on selgesõnaliselt välja öeldud ning selle keskmes on energeetikasektori heite vähendamine just taastuvenergia kasutuselevõtu kaudu.“

Milline näeb valdkond välja järgmise kümne aasta möödumisel, koja juhataja ennustama ei asu: „Ajalugu on näidanud, et nõnda kiirelt arenevas valdkonnas võivad sarnased prognoosid mõne aasta möödudes juba sisuliselt aeguda. Kindel on see, et Eestil on tohutult seni kasutamata potentsiaali, mille toel toota kümnendi pärast oma taastuvenergia kohapeal ning olla ka selle eksportija. See eeldab tõhusat ja sihikindlat koostööd erinevate osapoolte vahel ning mõnede administratiivsete tõketega tegelemist, milleks oleme kahtlemata ühiselt võimelised.“

Lisaks valdkonna igakülgsele esindamisele koondab Eesti Taastuvenergia Koda igal aastal aastaraamatusse ülevaate taastuvenergia olukorrast Eestis ning olulisematest valdkondlikest trendidest. Lisaks ajakohastatakse perioodiliselt ka eelmainitud taastuvenergiale ülemineku kava.