Auhinna eesmärgiks on väärtustada teaduse populariseerimist, ergutada
teadustegevust avalikkusele tutvustavaid tegevusi ning avaldada
tunnusust sellesuunalise silmapaistva töö eest üksikisikutele ja
kollektiividele. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 2009. aasta 2. märts. 

Tunnustatakse tegijaid, kes on:
•    olnud edukad  teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ning laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemisel ja/või
•    edukalt äratanud noortes huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu.

Kandidaatideks võivad olla kõik Eestis teadust populariseerinud:
•    tegevteadlased või teaduskollektiivid,
•    trükiväljaannete esindajad,
•    audio-visuaalse meedia ja elektrooniliste kanalite esindajad,
•    innovatiivsete meetodite kasutajad,
•    teised üksikisikud või kollektiivid.

Auhinnafond – 320 000 krooni

Konkursi tingimused ja nõuded esitatavatele dokumentidele leiab aadressilt www.archimedes.ee/teadpop

Konkursi tulemused kuulutatakse välja aprilli teisel poolel. Konkurss toimub Haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti Teaduste Akadeemia ning sihtasutuse Archimedes koostöös.