Täna, 10. detsembril põllumajandusministeeriumis viimast korda selle nime all kogunenud Eesti toidu nõukogu andis arengukava senisele tegevusele positiivse hinnangu ning pidas vajalikuks sellelaadsete tegevuste jätkumist. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder kinnitas, et Eesti toidu propageerimine ja programmi eesmärkide elluviimine jätkub kindlasti ka järgmisel aastal.

Põllumajandusministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Enn Sokk andis ülevaate 2008. aasta projektidest, mille seas olid välismessidel Eesti stendide korraldamine, fookusgrupiuuring, trükised, telesaated, toidu populariseerimisüritused ning põllumajandust, toiduainetööstust ja kokandust tutvustav programm õpilastele.

Seniseid tegevusi kokkuvõtvalt tõdeti, et arengukava rakendamine on õnnestunud. Edasiste tegevuste üle peetud põgusal arutelul tõi Eesti toidu nõukogu aseesimees ja Eesti Toiduainetetööstuse Liidu esimees Sirje Potisepp välja vajaduse propageerida senisest enam Eesti toidu kaubamärki, Tarbijakaitseameti peadirektor Helle Aruniit aga tõstis esile kooliõpilaste seas läbiviidava teavitustöö vajalikkust.  

„Kuigi algul pidas avalikkus seda suuresti poliitiliseks programmiks, on selle raames tõstatatud mitmeid Eesti toidusektori jaoks olulisi teemasid ning sellega seotud osapooled on pidanud vajalikuks jätkata seda ka peale ametliku programmi lõppu,“ tunnistas nõukogu esimees, põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup.

Arengukava Eesti toit rakendamise koordineerimiseks loodud laiapõhjaline nõukogu koondas mitmete riigiasutuste, liitude, õppeasutuste ja toitlustusasutuste esindajaid. Tulemusi kokkuvõtval istungil tõdeti, et arengukava raames ette nähtud vahendid said suunatud kogu Eesti toidussektori, mitte üksikettevõtete arenguks.  
   
Arengukava oli esialgu planeeritud aastateks 2005-2008 ning see viidi ellu läbi erinevate avaliku, era- ja kolmanda sektori projektide. Tegevuste hulka kuulusid peamiselt erinevate infomaterjalide koostamine ja väljaandmine, uuringute, koolituste, seminaride ja infokampaaniate läbiviimine.