Eesti Vegan Selts jagas aasta alguses tänukirju neile, kes aitasid 2018. aastal aktiivselt veganlust edendada. Tunnustusega soovib selts tänada isikuid ja organisatsioone, kes oma tegevusega looma- ja keskkonnasõbralikuma ning tervema maailma loomisel eelmisel aastal silma jäid.

Perearst Marta Velgan veganluse tutvustamise eest meditsiinivaldkonnas. 2017. aastal läbi viidud uurimus „Veganite kogemused Eesti meditsiinisüsteemis“ näitas, et veganid ei taju valdavalt arstide poolt tuge ja mõistmist oma toitumisvalikule ning leiavad, et tervishoiutöötajate teadmised veganlusest on puudulikud. Perearst Marta Velgan on üks neist perearstidest, kes on meditsiinivaldkonnas jaganud tõenduspõhist infot vegantoitumise kohta ning aidanud edendada olulist koostööd veganite ja arstide vahel.

Kokk Markus Mekk tähelepanuväärse töö eest vegantoitlustuse edendamisel. Kui erasektoris on taimetoidu pakkumine üha levinum ning vegantoidu valik on paljudes toidukohtades üha suurem, siis avalikus sektoris on veganite toitlustusvõimalused jäänud pigem tagasihoidlikuks. Põhjus on tihti selles, et kokkadel puudub vastav väljaõpe ning oskused täisväärtuslikku vegantoitu valmistada. Kokk Markus Mekk tutvustab Vegan kokakooliga veganlust ja õpetab vegantoidu valmistamist lisaks erasektorile ka haridusasutustes, tehes tänuväärset tööd vegantoitlustuse levitamiseks.

Vegan kokakool. Pildistas Markus Mekk
Vegan kokakool. Pildistas Markus Mekk

MTÜ Vegan väljasõit vegankogukonna kokkutoomise eest vegan väljasõidul. Uuringud on näidanud, et ka veganlusest loobumise põhjuseks on tihti just sotsiaalne tõrjutus ja oma teistest erineva eluviisi tõttu ennast üksikuna tundmine. Seetõttu ongi veganluse puhul olulisel kohal kogukondlikkus ning võimalus suhelda sarnaste väärtushinnangute ja maailmavaatega inimestega. MTÜ Vegan väljasõit tõi suvel Aegviidu Puhkebaasi kokku veganid ja veganluse huvilised, et koos nautida suve viimaseid päevi, süüa head toitu ning kuulata huvitavaid loenguid.

Foto: Tõekuubik Tallinnas Balti jaamas. Pildistas Harri Sihvola
Foto: Tõekuubik Tallinnas Balti jaamas. Pildistas Harri Sihvola

German Leiman ja Tiiu Lausmaa uute loomaõigusaktivismi vormide toomise eest Eestisse. Tänu noortele aktivistidele jõudsid eelmisel aastal Eestisse mujal maailmas populaarsed aktivismivormid tõekuubik ja vigil. Mõlemad on rahumeelsed aktivismivormid, millega püütakse pöörata tähelepanu loomade olukorrale. Nn vigil on The Save Movement´i  loodud meeleavaldus, kus tunnistatakse loomade viimast teekonda tapamajade juures ning jagatakse neile armastust. Tõekuubik on aga tänavaaktivismi vorm, kus maskides aktivistid näitavad möödujatele kaadreid loomade olukorrast tööstuses.  

Eesti Vegan Seltsi toetaja ja vabatahtlik Helena Šegedin väsimatu panuse eest seltsi töösse. Helena Šegedin on aastaid toetanud seltsi tegevust ning vabatahtlikku tööga annetanud seltsi heaks lugematuid tunde.

Koerake Svammi vahva koostöö eest veganluse levitamisel. Svammi on Eestist pärit varjupaigast päästetud koerake, kes elab praegu Islandil. Ta on voldiku „Sissejuhatus veganlusse“ kaanestaar. Ta aitab oma looga näidata, et kõik loomad on tundevõimelised olendid, kes väärivad õiglust ja kaastunnet.

Kõik tunnustatud pälvisid Eesti Vegan Seltsi tänukirja.