Tuntud kodumasinate tootja Electrolux soovib juhtida nii poliitikute kui tarbijate tähelepanu kodumasinate energia tarbimisele. Kui eurooplased vahetaksid välja 188 miljonit vana ja energiakulukat kodumasinat tänapäevaste energiasäästlikema vastu, siis eralduks keskkonda 18 miljonit tonni vähem CO2.

18 miljonit vähem eralduvat CO2 vastab Kyoto Protokollis määratud 6%-le Euroopa Liidule seatud eesmärkidest. Seetõttu kutsub Electrolux ka poliitikuid üles soodustama energiasäästlike tehnoloogiate arendamist, et saavutada Euroopa Liidus 2020.aastaks seatud kliimamuutuste teemalised eesmärgid.

„Poliitiliste otsuste tegemine ja rakendamine võib võtta aega, kuid igaüks saab meist saab teha keskkonnasõbraliku otsuse juba täna ning eelistada uut kodumasinat valides endale koju kõrgema energiaklassiga seadmed,” sõnas Andres Kesker, Electrolux Eesti juht. “Eesti kodudes on tänaseks juba päris palju kodumasinaid, millest nii mõnigi neist on rohkem kui kümme aastat vana ja neelab tänapäevaste masinatega võrreldes keskmiselt 50% enam elektrit. See on märkimisväärne kulu ning seda pannakse tihtipeale tähele alles siis, kui vana asemele soetatud uus masin väiksemaid kulunumbreid näitama hakkab.“

Iga uus Electroluxi kodumasinate põlvkond on eelmisest energiasäästlikum. Uute andmete kohaselt hoiavad juba turul saadaval olevad A++ energiaklassi seadmed kokku 45% energiat võrreldes pikka aega tipuks peetud A energiaklassiga. Valides A+ märgitusega koduseadme, saate A-klassiga võrreldes 25% energiasäästlikuma masina.

Kui üks Euroopa kodumajapidamine vahetaks oma kümme aastat vana külmiku, nõudepesumasina ja pesumasina uusimate mudelite vastu, oleks neil võimalik aastas elektri-ja veekuludelt kokku hoida ligikaudu 1000 krooni. Keskkonna seisukohast vaadates hoiaksid nad kokku umbes 266 kWh elektrit, mis vastab 234 kilogrammile eralduvale CO2-le, ja 8198 liitrit vett.

Electroluxi poolt tarbijate seas 2007.aastal läbiviidud arvamusuuringu tulemused kinnitasid, et inimesed mõtlevad täna kodumasinat valides energia ja keskkonna säästmisele. Selle uuringu kohaselt:

-      7 inimest 10-st muretseb selle pärast, kuidas inimtegevus mõjutab meie keskkonda ning sama palju inimesi soovivad endale kodumasinaid, mis oleksid keskkonnasõbralikud;

-      8 inimest 10-st võrdlesid enne kodumasina soetamist energiasäästlikkuse näitajaid ning 25% sõnul oli see üks peamiseid ostukriteeriume.

Electrolux arendab pidevalt oma tootmisprotsesse, et muuta need järjest energiasäästlikemaks. 2009.aastaks seatud eesmärgi kohaselt soovitakse kogu Electrolux Grupis vähendada elektri tarbimist 15%. Kolme aasta perspektiivis on eesmärgiks vähendada CO2 eraldumist 100 000 tonni võrra, mis vastab 22 500 auto poolt eraldatavale kogusele.

24% kodumasinate poolt kulutatud energiast ja veest kulub nende tootmisele ja logistikale.