Electrolux teeb ookeane reostavast plastikust tolmuimejaid

Electrolux käivitas keskkonnakaitsele pühendatud algatuse “Tolmuimejad merest”, mille eesmärgiks on koguda ja taaskasutada maailma ookeane reostavat plastikut, valmistades sellest uued kodumasinad. Projekti käigus puhastatakse ja Läänemerd.

Maailma ookeanides hõljuvad plastikust saared, mõned mitu korda suuremad kui Prantsusmaa pindala. Samas maismaal leiduvast ümbertöödeldud plastmassist ei piisa, et tagada jätkusuutlikku plastikust toodete valmistamist.

Electrolux kavatseb plastiku merest kokku koguda ning teha sellest tolmuimejad uue algatuse “Tolmuimejad merest” raames. Ettevõtmisel on kaks eesmärki  - pöörata tähelepanu plastikust tingitud reostusele ning teadvustada, et ümbertöödeldud plastikut on liiga vähe uute keskkonnasõbralike kodumajapidamisseadmete valmistamiseks.

“Electroluxil on keeruline leida piisavalt ümbertöödeldud plastmassi, et vastata nõudlusele keskkonnasäästlike tolmuimejate järele,” ütleb Electrolux Eesti juht Andres Kesker.

Kavas on valmistada piiratud arv tolmuimejaid plastikust, mis on õngitsetud Vaiksest, India ja Atlandi ookeanist ning Vahe-, Lääne- ja Põhjamerest. Tehnikad plastiku kogumiseks varieeruvad vastavalt asukohale – sukeldumisest kuni lainetelt reostuse kogumiseni. Nordi sõnul on kavas teha koostööd vabatahtlike ning ekspertidega, kes elavad probleempiirkonna lähedal või töötavad probleemi lahendamise nimel.

Electroluxi põrandahoolduse ärisegmendi juhi Jonas Magnussoni sõnul viib suuremal määral materjalide taaskasutamine keskkonnasõbralikemate seadmete ja kodudeni: „Meie insenerid on suutnud valmistada keskkonnasõbralike tolmuimejate tootesarja kuni 70% ulatuses ümbertöödeldud plastikust, kuid meie nägemuses tahaksime valmistada kõik tolmuimejad kõigis tootegruppides ümbertöödeldud plastikust.

Peamine takistus ümbertöödeldud plastiku kasutamisel kodumajapidamise seadmetes on selle piiratud kogus ning kindla järjepideva pakkumise puudumine. Ümbertöötlemises toimub täna mitmeid uuringuid ja arenguid, kuid pakkumise ja nõudluse tasakaalu parandamiseks peab üleüldine tarbija lähenemine muutuma.

“Algatus „Tolmuimejad merest“ soovib eelkõige tarbijaid harida,“ ütleb Magnusson. “See teema on liiga oluline, et poliitikutele lahendamiseks jätta. Ettevõtted, tarbijad ja poliitikud vastutavad võrdsel määral tekkinud olukorra eest.

Kõigil huvilistel on võimalus jälgida ettevõtmise käekäiku, leida inspiratsiooni kaasalöömiseks blogis www.electrolux.com/vacfromthesea ja Facebooki lehel.