Elektrilevi ühendab elektrivõrkude ehitustööd Eesti linnades läbiviidava LED-tänavavalgustite projektiga, uuendades samades kommunikatsioonitrassides elektriliinid neljas Eesti linnas. Vananenud liinide asendamisse Kuressaare, Keila, Võru ja Valga tänavatel investeerib Elektrilevi 1,3 miljoni eurot.

„Kui samu kommunikatsioonitrasse kasutavad mitmed ettevõtted, on sageli ebaotstarbekas teid eri aegadel üles kaevata ja taastada. Vaatasime üle elektrivõrgu seisukorra tänavavalgustuse projektiga  seotud linnatänavatel ja leidsime neljas linnas liinitrasse, kus on mõistlik ehitustööd ühendada,“ selgitas Elektrilevi juhatuse liige Jaanus Tiisvend. Tema sõnul saab tänu koostööle elektrivõrgu ehitusega seotud kulusid kuni 20 protsenti vähendada.

Tööde ühildamise võimalusi analüüsides arvestati lähituleviku investeerimiskavasid, olemasolevate liinide amortisatsiooni ja võimalust paljasjuhtmelised õhuliinid maakaabliga asendada. Analüüsi tulemusel osutus  mõistlikuks koos Kuressaare, Keila, Võru ja Valga tänavavalgustuse ehitamisega uuendada ligi 18 kilomeetri ulatuses amortiseerunud elektriliine.

„Koostöö annab esialgsel hinnangul 250 000 euro suuruse säästu, mille eest saab uuendada näiteks mõne Eesti väikeasula elektrivõrgu,“ hindas Jaanus Tiisvend.  Linnaelanike kasu hinnates pidas Tiisvend kõige olulisemaks järgnevaks paariks aastaks tekkivat ehitusrahu, mille ajal jäävad linnade peatänavad loodetavasti kaevetöödest puutumata.

Ehitusprojektide koostamine elektrivõrkude uuendamiseks algab juba septembrikuu jooksul ja ehitustöödega alustatakse 2014. aasta kevadel.

CO2 kvoodimüügist rahastatava linnade tänavavalgustuse projekti elluviimisega alustas Keskkonnainvesteeringute Keskus 2012. aasta septembris ja projekti raames rajatavad tänavavalgustid peavad linna tänavaid valgustama hiljemalt tuleva aasta lõpuks.