Eestimaa Looduse Fond soovib heita Eesti juubeli ning konverentsi viienda toimumisaasta puhul oleviku ning tuleviku kõrval pilgu ka minevikku. Sestap ootame ajaloolisi soodega seotud ülesvõtteid koos selgitava pealkirja ja foto autori nimega (kui see teada).

ELF on väga tänulik, kui saab fotojäädvustused elektroonselt. Kui aga skannimisvõimalus puudub, saab ELF ka ise fotod digitaliseerida ning seejärel omanikule tagastada. Fotod või lingi galeriile ning muu info fotode kohta tuleb saata e-posti aadressil mariliis@elfond.ee hiljemalt 14. jaanuariks. Saadetud fotosid kuvatakse konverentsil ja ELFi soode kodulehel. Fotode saatjate vahel loositakse konverentsipäeval välja Eestimaa Looduse Fondi sootaastamise talgutuusiku kahele.

Eelseisvat konverentsi korraldab Eestimaa Looduse Fond koostöös Tartu Ülikooli, Eesti Märgalade Ühingu, Tallinna Ülikooli, Keskkonnaameti ja Eesti Loodushoiu Keskusega. Konverentsi läbiviimist toetab Euroopa Komisjoni LIFE-i programm ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.