Tallinna ja Harjumaa lähiliinidel sõitvad Elroni elektrirongid kasutavad 2021. aastast 100% vaid rohelist energiat. Taastuvenergiapõhise rongiühenduse tagamine aitab vähendada süsiniku jalajälge ning täita Eesti ja Euroopa Liidu taastuvenergia osakaalu suurenemist transpordisektoris.

  • Energeetika
  • 16. jaanuar 2021
  • Foto: Rongid Balti jaamas. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„2021. aastal on planeeritud elektrienergia kulu elektrirongidel üle 14 miljoni kWh. Kui eelmistel aastatel kasutasime elektrirongide puhul tavaenergiat, siis alates vastalanud aastast sõidavad kõik meie elektrirongid 100% üksnes taastuvenergial,“ sõnas Elroni juhatuse esimees Merike Saks.

Ta nentis, et üleminek rohelisele energiale on osaks Eesti transpordisüsteemi arengust. „Nii nagu kogu Euroopa, peab ka Eesti aitama kaasa transpordisektori keskkonnamõjude vähendamisele. Üheks võimaluseks on eelistada fossiilsete energiaallikate kõrval taastuvenergiat, eriti juhul, kui see on samaväärselt kättesaadav,“ sõnas Saks.

Kui praegu sõidavad elektrirongid Tallinnas ja Harjumaal, siis aastaks 2024. on planeeritud elektrifitseerida ka Tallinna-Tartu kui üks suurima täituvusega rongiliin ning kaugemas tulevikus loodetavasti ka Ida-suuna raudtee, mis võimaldaks Elronil veelgi suurendada taastuvenergiapõhise rongiliikluse mahtu.

„Hanke raames tellitud uued rongid, mis jõuavad plaanide kohaselt Tallinna-Tartu liinile 2024. aasta lõpuks, on samuti kahesüsteemsed elektrirongid, mis hakkavad sõitma taastuvenergial,“ rõhutas Saks.