Keskkonnainspektsiooni nädalavahetuse kontrollkäigud näitasid, et üldjuhul on looduses liikujad eriolukorra reeglitest teadlikud ning järgivad neid. Mõnedel juhtudel oli vaja inimestele 2 + 2 reeglit selgitada ja teha ka suulisi hoiatusi, aga suuri probleeme ei olnud.

Keskkonnaminister Rene Kokk tänas kõiki inimesi, kes looduses viibides eriolukorra reegleid ei unustanud. „Hea, et Eestis on veel avastamata paiku, kus inimestel on võimalik viibida ka eriolukorra ajal kõiki kehtivaid piiranguid järgides,“ ütles minister.

Keskkonnakaitseinspektorid aitasid politseil kontrollida liikumispiirangu nõuetest kinnipidamist eeskätt matkaradadel ja puhkealadel ning populaarsemates kalastuskohtades. Kokku oli väljas üle 30 inspektorpaari.

„Mõnes kohas oli näha laste või noorte seltskondi, kes ametiautot või vormis inspektoreid nähes jooksid laiali, aga ilmselt kogunesid nad pärast inspektorite lahkumist uuesti. Seega tuleb just noorte suunal teha veel täiendavalt teavitust,“ ütles Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja Allar Leppind.  

Oli juhuseid, kus autode rohkuse tõttu pargiti osa neist kaitsealale. Valesti parkinud autod lasti parkida selleks ettenähtud parklasse ja juhtidele tehti suulised hoiatused.

„Kalastajaid oli veekogude ääres arvukalt, kuid üldiselt hoiti vajalikku distantsi, juba seetõttu, et õngenöörid sõlme ei läheks,“ märkis Leppind.

Keskkonnainspektsioon teeb väljas igapäevast järelevalvet, nii palju kui see on võimalik ja lisaks jätkab ametiabi korras liikumispiirangu nõuetest kinnipidamise kontrollimist. Inspektorid nõustavad ja jagavad selgitusi, et vajalik teave jõuaks võimalikult paljude inimesteni.