Kliimaministeerium korraldab 22.-23. jaanuaril koostöös Eesti Energia, Energiasalve ja teiste turuosalistega häkatoni, mis keskendub elektrisalvestuse rollile 100% taastuvenergia eesmärgi täitmisel. Sündmusele on kutsutud energeetika valdkonna eksperdid Eestist ja välismaalt ning selle raames valmib ühise tööna sisend, mida Kliimaministeerium kasutab elektrisalvestuse edendamiseks sobilike meetmete väljatöötamiseks.

22.-23. jaanuaril toimuv Energiahäkaton 2024 toob kokku taastuvenergia arendajad, finantseerijad, regulaatorid, ettevõtlusorganisatsioonid, ülikoolid ja teiste riikide ministeeriumid, kes otsivad ühiselt lahendusi elektrisalvestuse kasutuselevõtuks, et tagada taastuvenergiale üleminek ja seeläbi süsinikuneutraalsus kõige kulutõhusamal viisil. 

Kliimaministeeriumi kantsleri Keit Kasemetsa sõnul on Energiahäkaton oluline samm, et leida diskussioonis turuosaliste, riigiasutuste, ülikoolide ja välismaa ekspertidega parimaid lahendusi salvestuse kasutuselevõtu edendamiseks Eestis. 

„Eesti on seadnud endale ambitsioonika eesmärgi, et 2030. aastaks pärineks kogu riigis tarbitav elekter taastuvatest energiaallikatest. Siinkohal on salvestuse arendamine kriitilise tähtsusega, kuna see aitab samaaegselt tulla toime taastuvenergia ettearvamatusega, tagada elektrisüsteemi stabiilsust ja stabiliseerida elektrihindu," ütles Keit Kasemets.

„Salvestamine võimaldab tarbijate jaoks tasandada elektrihinna tippe, toetades samal ajal taastuvenergia osakaalu tõusu. Ühiskonnale on kõige kasulikum, kui kõigepealt kõrvaldatakse seadusandlusest võimalikult suur osa salvestamise arengut takistavatest piirangutest. Siis on näha, millistesse salvestamise viisidesse investeeritakse ilma igasuguste toetusteta. Edaspidi saab arutada, kas lisaks turupõhiselt loodavatele salvestitele on vaja veel mingeid salvesteid, mida ainult turult tulevate signaalide põhjal ei ole võimalik Eestisse ehitada,“ ütles Eesti Energia juhatuse liige Kristjan Kuhi.
 
Euroopa Liidu strateegilise energiaprojekti ning Põhja-Balti piirkonna suurima ehitusvalmiduses oleva Paldiski vesisalvesti projekti eestvedaja Peep Siitam rõhutas, et piisavas mahus energiasalvestus aitab tarbijatele tagada soodsa, puhta ja kõrge varustuskindlusega elektrivarustuse. “Energiasalvestuse esilekutsumiseks on vaja aga kõrvaldada turutõrked, mis täna suurendavad riske, muudavad kapitalikulu Eesti ettevõtetele kallimaks ning sellega elektritootmise kallimaks,” sõnas Siitam. Ta avaldas lootust, et Energiahäkatoni käigus väljatöötatud parimate lahenduste rakendamine aitab kaasa soovitud elektrivarustuse tagamiseks.

Mõlemal päeval toimub nii avalik seminar kui ka arutelud töörühmades. Ettekandeid tegema ja töögruppides osalema on kutsutud nii Eesti kui ka välismaa energeetika valdkonna eksperdid. Kahepäevase häkatoni jooksul pühendutakse esmalt praeguse süsteemi väljakutsetele, teiste riikide parimatele praktikatele ning regulatiivsete lahenduste analüüsile Eestis. Ürituse teisel päeval uuritakse sobivaid finantsmeetmeid nii väike- kui ka suuremahulise elektrisalvestuse rajamiseks ning arutatakse riskide maandamist ühiskonna seisukohast. Seminari ettekandeid saab vaadata Kliimaministeeriumi YouTube’i kanalis otseülekandena.

Täpsem ajakava ja YouTube’i otseülekande link on kättesaadav Kliimaministeeriumi veebilehel.