Euroopa Teadusuuringute Nõukogu  (ERC) avalikustas tänavused alustava teadlase toetuse saajad.  Euroopa kõrgeima alustavale teadlase suunatud, pea 1,5 miljoni euro suuruse toetuse pälvis esimese Eesti humanitaarteadlasena Eesti kirjandusmuuseumi etnobotaanik Renata Sõukand.

ERC jagatud toetuste kogusumma oli 485 miljonit eurot. Alustava teadlase starditoetuse said 325 teadlast üle Euroopa. Euroopa Teadusuuringute Nõukogu grandi saamine on igale teadlasele väga kõrge rahvusvaheline tunnustus, sest konkurents on tihe ning nõuded uuringutele ülikõrged.

Renata Sõukandi sõnul on kirjandusmuuseumi etnobotaanikaga tegelev uurimisrühm seni ainus Eestis ning saadud grant võimaldab muuseumis luua esimese Ida-Euroopa etnobotaanika keskuse, kus grandi toel asuvad tööle neli järeldoktorit ja neli doktoranti.

Loodav Ida-Euroopa etnobotaanika keskus hakkab Renata Sõukandi juhtimisel uurima, mis suunas arenes taimekasutus pikka aega koos elanud, kuid nüüd riigipiiridega jagatud  rahvus- või keelevähemuse kogukondades.

Selline võrdlus lubab hinnata, kas ja kuidas mõjutavad sotsiaalsed, majanduslikud, hariduslikud ja poliitilised tingimused taimekasutust. Renata Sõukandi töö üheks hüpoteesiks on, et tsentraliseeritud meditsiini ja hariduse mõjul on endise nõukogude liidu territooriumile tekkinud rahvuse-ülesed taimekasutuse mustrid. „Endise NL territooriumil riikides tehtud välitööde käigus olen  tajunud sarnasusi nii näidustustes kui suhtumises taimedesse. Valgevenes olles tabasin end mitmeid kordi mõttelt, et ahhaa, seda olen ma juba kuulnud nii Ukrainas kui ka Eestis. Meie pilootuuring hutsuulide (70 aastat tagasi Ukraina ja Rumeenia vahel jagatud rahvakild) juures näitas, et Rumeenias jäi taimravi arhailisemaks, ajaloolisega sarnasemaks, kuid praeguse Ukraina territooriumil arenes see edasi, kohanedes vajaduste ja võimalustega,“ rääkis Renata Sõukand.

Teadusagentuuri juhi Andres Koppeli sõnul  on ERC grandid on kõrge tunnustus selle saanud teadlasele ja tema koduasutusele. „Renata Sõukandi edu näitab, et meie humanitaarteadlased on heal rahvusvahelisel tasemel.  Loodame et tema eeskuju innustab Eesti teadlasi rohkem ERC grandikonkurssidel osalema. Eesti teadusagentuur pakub ka edaspidi selleks tuge ja nõu,“ ütles Andres Koppel.

Kirjandusmuuseumi  direktor Urmas Sutrop ütles granti kommenteerides, et kirjandusmuuseum töötab pidevalt oma teadustöö taseme tõstmise nimel. „Seetõttu on meil väga hea meel, et Renata Sõukand sai Euroopa prestiižseima uurimistoetuse. Direktorina teen kõik, et Sõukand saaks uurimistoetuse abil edukalt tegutseda. See annab innustust ka teistele teadlastele,“ kinnitas Urmas Sutrop

 

Lisainfo:

Renata Sõukand on  Tartu ülikoolis läbinud proviisoriõppe, kaitsnud magistrikraadi keskkonnateadustes ning doktorikraadi semiootika ja kultuuriuuringute erialal. Vaata ka:

Etnobotaanika on teadus, mis uurib seda, kuidas erinevate kultuuride inimesed taimi kasutavad, klassifitseerivad, nimetavad, kuidas nendesse suhtuvad jms. See võrdlemisi noor eriala kasutab nii humanitaar- kui loodusteaduste meetodeid, põimib neid kokku ja sünteesib endale vajalikku.

Eesti Kirjandusmuuseum on edukas teadusasutus, mis juhib Eesti ainsat humanitaarteaduste tippkeskust – Eesti-uuringute tippkeskust.

 ERC grandid Eestis

Eestist on ERC toetusi pälvinud neli tippteadlast, neist alustava teadlase toetuse on saanud  meditsiiniprofessor Tambet Teesalu (2012–2016), õigusteaduste professor ja akadeemik Lauri Mälksoo (2009–2014) – mõlemad Tartu ülikoolist;

ERC väljakujunenud  tippteadlase grandi (2015–2020) sai Tartu Ülikooli biokeemik Mart Loog Tartu ülikoolist;

ERC kogenud teadlase grandi (2013–2018) on saanud taimefüsioloog  ja akadeemik Ülo Niinemets Eesti maaülikoolist.

ERC grantide taotlemise ettevalmistust Eestis toetab Eesti teadusagentuur.