Euroopa Keskkonnaamet avaldas iga-aastase aruande kaheksanda keskkonnategevuskava täitmisest, millest nähtuvalt jätab Euroopa Liit saavutamata enamiku eesmärkidest. Kaheksas keskkonnategevuskava on EL keskkonnapoliitika raamistik aastani 2030, mille pikaajaline eesmärk on tagada sajandi keskpaigaks hea elu planeedi piirides.

  • Kliima
  • 15. jaanuar 2024
  • Foto: Pixabay

Euroopa Keskkonnaameti hinnangul on tõenäoline, et liit saavutab viis eesmärki 28-st, sealhulgas vähendada õhusaaste põhjustatud enneaegseid surmasid 55% võrra (võrreldes 2005. aastaga), suurendada keskkonnakaitsetegevuste rahastust ja kasvatada majanduses keskkonnakaitse ja ressursside käitlemise osakaalu. On aga üpris kindel, et EL jääb kaugele LULUCF sektoris süsiniku sidumise, primaarenergia kasutuse vähendamise, mahepõllumajanduse ja ressursikasutuse piiramise eesmärkidest. Samas nenditakse aruandes, et eesmärkide täitmine on siiski võimalik, kui riigid kehtestavad selleks vajalikud nõuded enne kümnendi lõppu.

Euroopa Keskkonnaagentuuri aruanne

Keskkonnaagentuuri uudis


Lugu on pärit Keskkonnaõiguse keskuse uudiskirjast.