Euroopa kodanikualgatus [1] toetusallkirjade kogumiseks Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise vabakaubandusleppe (TTIP) ja Euroopa Liidu ja Kanada vahelise vabakaubandusleppe (CETA) läbirääkimiste peatamiseks [2] on jõudmas kolme miljoni allkirja piirini, mis on kolm korda rohkem nõutust. Allkirjade kogumine lõppeb 6. oktoobri südaöösel, mille järel edastatakse need läbirääkimiste eest vastutavale Euroopa Komisjonile.

Eestis on kogutud pooled kvoodi ületamiseks vajalikust 4500 allkirjast, mis on kordades rohkem kui Lätis ja umbes samal tasemel Leeduga. Siiski näitab see Eesti avaliku debati madalat taset ning kodanikuühiskonna vähest organiseeritust, sest lisaks Portugalile on Balti riigid ainsad, mis on Euroopa Liidu riikidest veel allpool kodanikualgatuse puhul nõutud kvooti.

Eestis koordinerib kampaaniat Eesti Roheline Liikumine koos partneritega [3], korraldatud on avalikke teabeüritusi [4], loodud on kampaania infolehekülg [5] ning koostöös Keskkonnaõiguse Keskuseega on läbi viidud EL-USA vabakaubandusleppe õiguslik analüüs Eesti konteksti jaoks [6].

10.-17. oktoobrini toimub maailma kodanikuaktivistide ühine vabakaubanduslepetele probleemidele tähelepanu juhtimise nädal [7]. Eestis toimub nädala raames EL-USA vabakaubandusleppe analüüsi esitlus Tartus Keskkonnahariduse Keskuses 14. oktoobril kl 18 [8].

Allkirjade kogumise kampaania pole suunatud vabakaubanduse kui sellise vastu, vaid EL-USA vabakaubandusleppe suletud uste taga toimuvate läbirääkimiste vastu, kuhu on kaasatud peamiselt rahvusvaheliste suurettevõtete esindajad.

Selle tõttu ohustab leping Euroopa kõrgemaid standardeid toiduohutusele, keskkonnale jpm, ka on eelisseisundis rahvusvahelised investorid, kelle õiguste tagamiseks soovitakse luua riikide õigussüsteemide haardeulatusest väljas olevaid erilisi arbitraažikohtuid ning keda plaanib leping regulatiivse koostöö raames eeliskorras kaasata seadusloomesse.

Eesti Roheline Liikumine kutsub üles veel viimastel päevadel allkirjastama pöördumist Euroopa Komisjoni poole ja kutsuma seda tegema ka oma sõpru.