Selle konsultatsiooni eesmärk on koguda inimeste seisukohti tolmeldajate arvukuse vähenemise kohta, et saada andmeid tolmeldajaid käsitleva ELi algatuse väljatöötamiseks. Küsimustiku teemad on tolmeldajate arvukuse vähenemine, selle põhjused ja tagajärjed, võimalikud leevendusmeetmed ning ELi mõõde selles probleemis. Arvamust on võimalik avaldada eesti keeles.

Konsultatsiooni tutvustus

Konsultatsiooniperiood 11 jaanuar 2018 - 5 aprill 2018. Sellest konsultatsioonist oodatakse osa võtma kõiki üksikisikuid ja organisatsioone. Kõiki, ka kõige tavalisemaid inimesi.

Konsultatsiooni eesmärk

Selle konsultatsiooni eesmärk on koguda seisukohti tolmeldajate arvukuse vähenemise kohta, et saada andmeid tolmeldajaid käsitleva ELi algatuse väljatöötamiseks. Küsimustiku teemad on tolmeldajate arvukuse vähenemine, selle põhjused ja tagajärjed, võimalikud leevendusmeetmed ning ELi mõõde selles probleemis. 

Kuidas oma vastust esitada?

Avalikus konsultatsioonis osalemiseks täitke palun veebipõhine küsimustik EU Survey lehel. Küsimustik on kättesaadav 23 ELi keeles. Eesti keeles saab vastata, kui valida paremal üleval asuvast valikus eesti keel. Vastata võib ükskõik millises nendest keelest. Küsimustiku täitmiseks kulub umbes 20 minutit. Võite küsimustiku täitmise igal ajal pooleli jätta ning jätkata vastamist hiljem. Kui olete vastused esitanud, saate alla laadida koopia täidetud küsimustikust.Tärniga tähistatud küsimustele vastamine on kohustuslik. Kõik esitatud vastused avaldatakse internetis. Tutvuge kindlasti käesoleva konsultatsiooniga seotud isikuandmete kaitse põhimõtetega, milles selgitatakse, kuidas teie isikuandmeid ja vastuseid käsitletakse.

Lisateave

Euroopa läbipaistvusalgatuse osana palub komisjon avalikus konsultatsioonis osaleda soovivatel organisatsioonidel (sh vabaühendused, kaubandusühendused, ettevõtted jne) anda komisjonile ja üldsusele teavet selle kohta, keda ja mida nad esindavad, millised on nende eesmärgid, rahastamine ja struktuur, registreerudes selleks läbipaistvusregistris ja järgides selle käitumisjuhendit.

Kui teie organisatsioon on läbipaistvusregistris registreeritud, märkige küsimustikule registreerimisnumber. Sellisel juhul käsitatakse teie vastuseid teie organisatsiooni seisukohana.

Kui teie organisatsioon ei ole registreeritud, siis on teil võimalus praegu registreeruda. Seejärel tulge tagasi käesolevale leheküljele ning saatke oma seisukohad registreeritud organisatsioonina.

Konsultatsiooni vastuste analüüsimisel loetakse end registreerimata jätnud vastajate vastused üksikisiku vastusteks (välja arvatud juhul, kui tegemist on esindava sidusrühmaga Euroopa sotsiaaldialoogi käsitlevate aluslepingu sätete, st ELi toimimise lepingu artiklite 154–155 tähenduses).

Tolmeldajaid käsitlev ELi algatus

ENV-BIODIVERSITY@ec.europa.eu

Telefoninumber 32 2 299 11 11

Postiaadress

Keskkonna peadirektoraat

Euroopa Komisjon

1049 Bruxelles/Brussel

Belgia