Septembri lõpus tegi Euroopa Üldkohus otsuse asjas, mis puudutas dokumentidele juurdepääsu osalist keelamist. Kohus leidis, et Euroopa Komisjon on põhjendamatult keelanud juurdepääsu dokumentidele, mis sisaldavad informatsiooni hormonaalsüsteemi häirivate kemikaalide kohta. Lisaks ei nõustunud kohus Komisjoni väitega, et dokumentide avalikustamine õõnestab kuidagi otsustusprotsessi (vastaval põhjusel teabe andmisest keeldumist võimaldab EL määrus nr 1049/2001, mis reguleerib juurdepääsu EL institutsioonide dokumentidele).

Vaidlus sai alguse 2014. aasta jaanuaris, kui keskkonnaorganisatsioon PAN Europe soovis ligipääsu 55le dokumendile, mis sisaldavad informatsiooni hormonaalsüsteemi häirivate kemikaalide võimaliku mõju kohta majandusele, ühiskonnale ja keskkonnale.

Euroopa Komisjon ei taganud 55st dokumendist ligipääsu 36le põhjendusega, et dokumendid on mõeldud vaid asutusesiseseks kasutamiseks, sest sisaldavad alles esialgset analüüsi ja võimalikke poliitika arendamise suundi seoses hormonaalsüsteemi häirivate kemikaalide kasutamise piirangutega.

PAN Europe sellise põhjendusega nõus ei olnud ja pöördus koos Rootsi riigiga Euroopa Kohtu poole, et lõpetada olukord, kus Euroopa Komisjoni kasutab järjepidevalt argumenti, et menetlus on veel pooleli ja dokumendid pole täielikud, et keelata EL üldsuse juurdepääsu komisjoni dokumentidele.

Euroopa Kohus rõhutas, et dokumentidele juurdepääsu tagamine on oluline selleks, et otsused oleks läbipaistvamad ning Euroopa Liit ei jääks kodanikele kaugeks.

Kohus leidis, et Euroopa Komisjoni põhjendused kõnealustele dokumentidele juurdepääsule keelamiseks on liiga üldised, ebamäärased ja –täpsed ning vastuolus EL määruse 1367/2006 (nn Aarhusi määrus, mis reguleerib mh keskkonnainfo kättesaadavust) üldeesmärgiga luua tihedam liit Euroopa elanike vahel. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb otsuseid teha võimalikult avalikult ja läbipaistvalt. Kui Komisjon soovib juurdepääsu dokumentidele piirata, tuleb selleks esitada täpne ja spetsiifiline informatsioon juurdepääsu keelamise kohta.

PAN Europe leiab, et otsuse tulemusel pole Euroopa Komisjonil enam võimalik vaidlusaluseid infole juurdepääsu piiravaid sätteid kuritarvitada. Selle tulemusel peaks suurenema ka otsuste läbipaistvus Euroopa kodanike jaoks. Euroopa Komisjonil on samas aga õigus tehtud otsus Euroopa Kohtus vaidlustada.

Euroopa Kohtu otsus T-51/15 (ingl k)


Loe Keskkonnaõiguse Keskuse uudiskirja!