21. detsembril esitas Euroopa Komisjon uue EL direktiivi eelnõu, mis asendaks EL direktiivi 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta (nn Seveso II direktiiv). 

Vajadus direktiivi muutmiseks tulenes asjaolust, et 2008. aastal muudeti EL määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (nn CLP-määrus) ohtlikke ainete klassifikatsiooni.

Lisaks sellele nähakse eelnõuga ette varasemast tõhusamat avalikkuse teavitamist suurõnnetuse ohuga ettevõtete tegevusest (nt peaksid suurõnnetuse ohuga ettevõtted pädevaid asutusi teavitama ka lähedalasuvatest rajatistest jmt, mis võivad õnnetuse korral tekitada nn doominoefekti, samuti peaksid ettevõtted oma tegevusega seotud infot iga viie aasta järel uuendama).

Kavas on täiendada ka otsuste tegemises osalemise ning otsuste vaidlustamise võimalusi. Muudatuste eesmärk on saavutada senisest parem Aarhusi konventsiooni järgimine ohtlike ettevõtete regulatsioonis.

Vt ka Euroopa Komisjoni veebilehekülge erinevate materjalidega Seveso II direktiivi ülevaatamise protsessi kohta