Euroopa Liidu liidrid võtsid ööl vastu reedet vastu kokkuleppe süsinikumaksus. See kehtib kogu impordile, mis tuleb kolmandatest riikidest, kus CO2 heide on vähem reguleeritud.

  • Kliima
  • 14. detsember 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Sammu eesmärk on kaitsta taastuvatele energiaallikatele üle minevaid Euroopa riikide turge ja firmasid.

Euroopa Komisjoni vastne, alles 1. detsembril ametisse astunud president Ursula von der Leyen tahab kõigile EuroopaLiidu liikmesriikidelt lubadust liikuda terves EL-is 2050. aastaks süsinikuneutraalse majanduse suunas.

Prantsuse presidendi kantselei ametniku sõnul hõlmab see mehhanismi Euroopa piiridel nende välistoodete maksustamiseks, mis ei austa Euroopa firmadega samu kliimareegleid.