2023. aasta novembris tegi Euroopa Komisjon ettepaneku kehtestada metsaseiremäärus, millega luuakse raamistik metsade kohta võrreldavate andmete kogumiseks üle Euroopa. See määrus on ainus õigusakt, mille kehtestamine on kavandatud EL metsastrateegias, mis on omakorda osa Euroopa roheleppest. Määrus puudutab ennekõike liikmesriikide ja Euroopa Liidu asutusi, kes tegelevad metsa seiramisega.

Metsaseiremääruse ettepanek tuli ajal, mil selgus värskest uuringust, et kuigi Euroopas on sel sajandil pisut suurenenud puudega kaetud pindala, on märkimisväärselt vähenenud kõrgete metsade pindala. Kõige drastilisem on olnud muutus Eestis ja teistes põhjamaades. Vanad metsad on aga tähtsad elurikkuse hoidmisel ja süsiniku sidumisel. Selleks, et tagada Euroopa metsastrateegia, elurikkuse strateegia ja looduse taastamise määruse eesmärkide saavutamist, on vaja läbipaistvalt jälgida.

Metsaseiremäärusega pannakse liikmesriikidele kohustus koguda metsade kohta andmeid kohapealsete uuringutega ning Euroopa komisjonile kohustus koguda andmeid Euroopa metsade kohta Copernicuse satelliitidega. Tänu ühtsetele andmete kogumise ja esitamise standarditele peaks määruse tulemusena tekkima Euroopa metsade seisukorrast terviklik, võrreldav ja regulaarselt uuendatav andmekogu.

Euroopa metsaseiremääruse eelnõu

World Resources Institute’i uuring Euroopa metsade seisukorrast

Euractivi uudis metsaseiremääruse kohta


Lugu on pärit Keskkonnaõiguse Keskuse uudiskirjast.