Täna, 8. mail on Eestis visiidil Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) peadirektor Catherine Geslain-Lanéelle, kes kohtus oma Eesti kolleegidega, et vahetada informatsiooni ja arutada edasisi koostöövõimalusi.

Kohtumistel põllumajandusministeeriumis ja Veterinaar- ja Toiduametis tõdesid osapooled, et Eesti eksperte ja teadusasutusi võiks senisest aktiivsemalt kaasata EFSA tegevusse. EFSA peadirektor tegi ettepaneku saata Eesti eksperte paariks aastaks Euroopa Toiduohutusametisse kogemusi omandama.

EFSA peadirektor kohtus põllumajandusministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti,  Taimetoodangu Inspektsiooni,  Tervisekaitseinspektsiooni ning toiduohutuse valdkonna teadlaste esindajatega.

Eesti külastamine oli üks osa EFSA peadirektori visiidist Balti riikidesse.

EFSA on Euroopa Liidu riskihindamisasutus, kelle ülesandeks on toiduohutuse valdkonnas teaduslikult põhjendatud arvamuste koostamine.