Sihtasutus Archimedes otsustas rahastada viie uue tippkeskuse käivitamist kokku 13 miljoni euroga. Raha tippkeskuste toetuseks tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist, sellele lisandub toetuse saajate omafinantseering.

Teaduse tippkeskus on mitme oma valdkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud uurimisrühma konsortsium, mille eesmärgiks on koostöö kaudu tõsta läbiviidavate teadusuuringute taset ja tulemuslikkust, teatas Sihtasutus Archimedes.

“Selleks et meie teaduse tippudel oleksid sellised tingimused, mis lubavad neil olla edukad ka piiri taga, loome antud toetusega parimatele keskustele soodustingimused. Toetatud projektide puhul on väga oluline ka oodatav mõju ja panus meie riigi arengule ning majanduse konkurentsivõimele,” kommenteeris taotlusvooru tulemusi Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja Indrek Reimand.

Kokku laekus projektikonkursile 17 taotlust kogusummas 49,5 miljonit eurot. Konkursile esitatud taolusi hindasid individuaalselt sõltumatud väliseksperdid, hindamistulemustele tuginedes tegi Eesti asjatundjatest koosnev hindamiskomisjon sihtasutusele ettepaneku toetuste eraldamiseks.

Tippkeskustele toetuse andmise eesmärgiks on läbi kõrgetasemelise teadus- ja arendustöö toetamise luua eeldused Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.

Eelmine samalaadne konkurss toimus 2008. aastal, tookord otsustati rahastada seitset tippkeskust. Käesoleva aasta teisel poolel tehakse vahekokkuvõtteid nende tegevuse tulemuslikkuse kohta.


Viis uut teaduse tippkeskust:

  • Eesti Maaülikool, Ülo Niinemetsa juhitav „Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus“ 3 054 552,95 eurot

  • Tartu Ülikool, Vladimir Hiznjakovi juhitav keskus „Mesosüsteemide teooria ja rakendused“ 2 901 099,84 eurot

  • Tartu Ülikool, Enn Lusti juhitav keskus „Kõrgtehnoloogilised materjalid jätkusuutlikuks arenguks“ 2 870 086,58 eurot

  • Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Martti Raidali juhitav keskus „Dark Matter in (Astro)particle Physics and Cosmology“ 1 473 583,16 eurot

  • Tallinna Tehnikaülikool, Jüri Engelbrechti juhitav „Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus“ 2 729 927,47 eurot