Baltimaade juhtiv energiaparkide rajaja Evecon paigaldab kolm 150-meetrist tuulemõõtemasti, et koguda andmeid nii tuulepargi asendiplaani väljatöötamiseks kui ka sobivate tuulikute valimiseks.

„Oleme sõlminud lepingu kolme tuulemõõtemasti hankimiseks Rumeenias paikneva ettevõttega, mis on selles valdkonnas tegev olnud aastast 1999,“ lausus Eveconi arendusjuht Karl-Joonatan Kvell. „Mastid paigaldatakse augustikuu jooksul ning tuule mõõteperiood on vähemalt 12 kuud. Tuulemõõtemasti kogukõrgus on 154 meetrit. Vastavalt standardile peab olema tuul mõõdetud vähemalt 2/3 planeeritava tuuliku masti kõrguselt ning kuna planeeritavate mastide tipukõrgused jäävad 150-170 meetri vahemikku, osutus valituks just sellises mõõdus mast,“ selgitas ta.

Karl-Joonatan Kvelli sõnul mõõdetakse tuule kiirust seitsme erineva tuulemõõteseadmega neljalt erinevalt kõrguselt. “Kui tuulemõõtemastid on aastaringi ära mõõtnud, liiguvad need edasi tuult mõõtma teistesse Eveconi tuuleprojektidesse. Tuulemõõteandmete olemasolu on vajalik tuulepargi asendiplaani väljatöötamiseks ning sobiva tuuliku valimiseks.“

Mastide asukohti ega nende seotust projektidega üldjuhul ei avalikustata, kuna esineb vandaalitsemise ja varguse oht.

Tuulemõõtemasti paigaldamine nõuab ehitusluba ja erinevate ametiasutuste kooskõlastust. Kooskõlastamisel on eriti oluline roll Transpordiametil, mis reguleerib lennuliiklust ning Kaitseministeeriumil, mis hindab tuulemõõtemastide mõju radarite töövõimele.

“Tuulemõõtmisi viivad läbi ka teised taastuvenergiaettevõtted. Tuule kiiruse mõõtmisel on laialt levinud kolm lahendust – füüsiline mast, sodar- või lidar-tehnoloogia. Sodar-tehnoloogia puhul määratakse tuule kiirus ja suund õhus turbulentsi mõjul tekkivate helilainete kaudu. Lidar-tehnoloogia puhul aga seadmest välja saadetud valgusimpulsside ja nende tagasi peegeldumise kaudu sihtpunktist. Loomulikult on igal tehnoloogial omad plussid ja miinused, peamisteks valikukriteeriumiteks on tarne kiirus, hind ja andmete kvaliteet. Meie eelistame masti, sest mastiga mõõtes on andmete kvaliteet kõige usaldusväärsem,” selgitas Karl-Joonatan Kvell. „Eveconil on hetkel käsil kaheksa tuuleala planeeringut, millest kolm ala peaksid järgmisel aastal jõudma ehitusõigusesse.”

Evecon on Eesti energiaettevõte, kelle põhitegevuseks on tuule- ja päikeseparkide rajamine Eestisse, Lätisse ja Leetu. Praeguseks on Evecon ellu viinud taastuvenergia arendusprojekte tootmisvõimsusega 59 MW. 2024. aasta keskpaigaks ehitab Evecon üksi või ühisettevõtete koosseisus välja veel 200 MW lisa-tootmisvõimsust. Lisaks on ettevõttel Eestis, Lätis ja Leedus arendamisel 850 MW ulatuses aktiivseid päikeseelektriprojekte ja 900 MW tuuleprojekte, mis lülitatakse elektrivõrku 2026. ja 2027. aasta lõpuks.