Keskkonna- ja päästeametnikud on tuvastanud Harjumaal Muraste rannas mitmel kilomeetril masuudireostuse. Masuuditükke ja -laike on näha lume alt välja sulanud liival ja kividel, samuti kõrkjates.

Reostuse täpne ulatus ei ole veel teada, kuid praegustel andmetel on reostus levinud umbes kolme kilomeetri ulatuses Tilgu sadamast Muraste poole. Reostust on leitud muuhulgas Muraste looduskaitsealalt, mis on loodud Põhja-Eesti paekalda ja pangametsa kaitseks.

Keskkonnainspektsioon alustas õigusrikkumisega seoses väärteomenetluse.

Esimesi reostusele viitavaid märke leidsid inspektorid Muraste rannast nädal tagasi, kuid siis jäi reostus suuremalt jaolt lume ja jää alla. Küll aga võtsid inspektorid juba esmasel kontrollimisel reostusest proovid.

Määrdunud linde ega loomi ei ole siiani märgatud, kuid Keskkonnaamet jälgib eluslooduse seisukorda piirkonnas.

Päästeameti spetsialistid tutvusid reostatud rannajoonega. Masuut on hajutatult suhteliselt suurel alal. Masuudi kokkukorjamist segab hetkel jää ning vesi selle peal, koristustöödega tuleb oodata jää sulamiseni.

Politsei- ja Piirivalveamet jälgib samuti piirkonda ja on valmis alustama koristustöid merel, kui selleks peaks vajadus tekkima.