Keskkonnainspektsioon, politsei ja piirivalve avastasid nädalavahetusel Harjumaal korraldatud ühisreidil mitu kalapüügiseaduse ning ranna ja kaldakaitse nõuete rikkumist.

Keskkonnainspektsiooni Põhja regiooni, Põhja Politseiprefektuuri ja Põhja Piirivalvepiirkonna teenistujad viisid laupäeval läbi kontrollreidi Harjumaa rannikul Lohusalust kuni Ristnani, sealhulgas Lohusalu lahel, Lahepere lahel, Suur- ja Väike-Pakri vahelisel merealal, Kappa saarel, Kurkse väinas ja Paldiski lahel.

Samuti kontrolliti mitut kalastajate ja puhkajate seas populaarset veekogu Keila, Vasalemma ja Padise vallas, nagu  Klooga, Sooda ja Tänavjärve järve ning Vasalemma ja Rummu karjääri.

Kalapüüginõuete rikkumisi tuvastati Sooda järve ääres, Vasalemma karjääris, Paldiski lahel ja Kurkse väinas.

Sooda järve ääres kalastas üks harrastuspüüdja ilma püügiõigust tõendava dokumendita, samuti puudus ühel Paldiski lahel kalastanud isikul vajalik kalapüügiluba. Mõlema isiku suhtes on alustatud menetlust.

Ühel Vasalemma karjääris kalastanud pensionärist harrastuskalastajal ei olnud kaasas nõutavat pensionitunnistust. Selle juhtumi puhul piirdusid kontrollijad hoiatusega.

Suuline hoiatus tehti ka ühele Kurkse väinas püüdnud harrastuskalastajale, kelle püügivahendid ei olnud korrektselt tähistatud.

Lisaks leidsid kontrollijad Pakri saarte vahele jääval Kappa väikesaarel kaheksa püügivalmis seatud nakkevõrku, mis kuuluvad kutseliste püügivahendite hulka ja millega on Pakri saarte vahelisel alal keelatud kala püüda. Võrguomanikke ei olnud võimalik kindlaks teha ja ebaseaduslikud püügivahendid võeti kaasa.

Keskkonnainspektsiooni Põhja regiooni juhtivinspektor Mait Grigorjev märkis, et püügirikkumised Pakri saarte vahelisel alal on hakanud sagenema, mida võib tõenäoliselt seostada praeguse majandusseisuga.

Reidi käigus tuvastati ka kolm looduskaitseseaduse nõuete rikkumist, mis olid seotud valesti sõitmise ja parkimisega.

Lahepere lahe ääres oli auto pargitud piiranguvööndisse otse liivaluidetele, Sooda järve ääres seisis üks auto  veepiirist viie meetri kaugusel. Kolmas sõitmisega seotud rikkumine tuvastati Pakri saarte vahelisel väikesaarel.

Sõidukijuhid on selgituste andmiseks välja kutsutud.

Mait Grigorjevi sõnul on taolisi ühisreide plaanis eeloleva suve jooksul korrata.