15. märts on ülemaailmne tarbijaõiguste päev. Selle päeva tähistamine sai alguse Ameerika Ühendriikide presidendi J. F. Kennedy 15. märtsil 1962. aastal peetud kõnest.

Oma kõnes ütles Kennedy, et me kõik oleme tarbijad ning meie huvid peavad olema kaitstud erinevate pettuste, sealhulgas eksitava reklaami ja puuduliku märgistuse eest. Meile müüdavad tooted ei tohi olla ohtlikud ja meil peab olema valikuvõimalus..... Alates 1962. aastast tähistatakse just 15. märtsi rahvusvahelise tarbijaõiguste päevana, mille eesmärk on pöörata tavapärasest enam tähelepanu tarbijate õigustele.

Kemikaale leidub kõikjal meie ümber ja kõigis toodetes, mida ostame. Tarbijatoodetes leidub ka väga ohtlikke kemikaale. Meil on vaja palju teadlikum olla, selleks lugeda ja võrrelda erinevate toodete koostisosade loetelu, et leida ohutumat alternatiivi. Küsida teavet tootjalt ohtlike kemikaalide sisalduse kohta. See on meie õigus ja kohustus, et iseennast kaitsta ja oma massiliste pöördumistega mõjutada tootjaid otsima alternatiive ohtlike kemikaalide kasutamisele nende poolt valmistatavates toodetes.

Kasutagem siis oma õigust  REACH artikkel 33 kohaselt. Vastavalt REACH Artikkel 33-le on tootjal kohustus: Alates kuupäevast, mil aine lisati kandidaatainete loetellu peavad ELi ja Euroopa Majanduspiirkonna tarnijad, kes tarnivad tooteid, mis sisaldavad kandidaatainete loetelus olevaid aineid üle 0,1 massiprotsendi, oma klientidele edastama toote ohutuks kasutamiseks piisavat teavet.

Sama teave tuleb esitada tarbija taotlusel tarbijale 45 päeva jooksul alates taotluse saamisest. Kirja näidise, kuidas koostada kauplejale, tootjale või toote maaletoojale avaldust info küsimiseks kas selles tootes, mida tarbija kavatseb osta, sisaldub REACH kandidaatainete nimekirja kuuluvaid aineid üle 0,1 massiprotsendi, leiab siinselt lingilt.   Juhul kui tarbija 45 päeva jooksul vastust ei saa, tuleks tal võtta ühendust REACH kasutajatoega Eestis reach@sm.ee.

„Rohkem teavet ohtlike kemikaalide kohta saab leida käsiraamatust “Ohtlikud kemikaalid tarbijatoodetes“ "  ütles Tarbijate Koostöökoja juhataja Tiiu Müürsepp.

Käsiraamat valmis Kodanike Euroopa sõpruslinnade meetme (Tartu Linnavalitsus-Stokholmi Linnavalitsus) projekti   „Ohutu jätkusuutlik kodanike ühiskond -Safe Sustainable Citizens Society“ tulemusena. Projekti  eesmärk oli kemikaaalide alase info ja kogemuste vahetus Põhjamaade-Rootsi ja Soome ning Balti Keskkonnafoorumi ekspertide kaasabil Eesti, Läti ja Leedu tarbijaorganisatsioonide aktiivile nende teadlikkuse suurendamiseks ja nende kaasamiseks saadud informatsiooni levitamisel teistele tarbijatele, et muutuksime EL aktiivseteks kodanikeks. Tiiu Müürsepp kommenteeris: “Selles käsiraamatus keskendutakse eriti problemaatilistele ainetele, hormoonsüsteemi kahjustavatele kemikaalidele, viidatakse tehtud uuringutele ja infomaterjalidele“.

Tarbijatel on õigus ja kohustus teada, millised ohtlikud ained võivad kuuluda meie igapäevaste tarbijatoodete  koostisesse. Head tarbijaõiguste päeva!