Kolmapäeval, 1. oktoobril algusega kell 11 toimub Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a, Tallinn) Leedu uue tuumaelektrijaama rajamise keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu.

Arutelule on oodatud kõik, kes tunnevad Leedu uue tuumaelektrijaama rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande vastu huvi. Kohapeal tutvustavad tuumaelektrijaama arendaja ja KMH ekspert lühidalt projekti ja KMH tulemusi. Arutelu ajal saab esitada oma arvamusi, küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid KMH aruande kohta, kuid neid võib esitada ka Keskkonnaministeeriumile kirja teel kuni 8. oktoobrini 2008 (aadressil Narva mnt 7a, 15172, Tallinn või keskkonnaministeerium@envir.ee).

Esitatud arvamused, ettepanekud ja vastuväited edastatakse koos Eesti seisukohaga Leedu uue tuumaelektrijaama rajamise KMH aruande kohta Leedu Vabariigi Keskkonnaministeeriumile.

Leedu uue tuumaelektrijaama rajamise KMH aruandega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel: http://www.envir.ee/728823. Aruanne on olnud kõigile tutvumiseks väljas juba septembrist.

Leetu kavandatakse uue tuumaelektrijaama rajamist seoses Ignalina tuumaelektrijaama 1. ja 2. reaktori sulgemisega, et rahuldada energiatarbimist. Ignalina elektrijaama 1. reaktor on juba suletud, 2. reaktor suletakse 2009. aasta lõpus. Elektrijaam on kavandatud ehitada praeguse Ignalina tuumaelektrijaama naabrusesse Kirde-Leetu, Druksiai järve kaldale. Uue tuumaelektrijaama elektriline võimsus on kuni 3400 MW ja soojusvõimsus 8700 MW.

Toimetas Katrin Lipp, rohelised uudised keskkonnaportaalist www.bioneer.ee
Allikas: Keskkonnaministeerium