Keskkonnasõbralike majade ekspert kinnitab, et hoonete soojustamine ei ole nende energiaefektiivsemaks muutmise teel kallis lahendus. Dick Strawbridge, kes on ka televisiooni saatejuht, selgitas, et kõik isolatsioonisüsteemid on keskkonnasõbralikud. Energiasäästu tasemed on küll erinevad.


Mõnedel isoleermaterjalidel onl kirjade järgi paremad keskkonnahoiu näitajad, kuid peamine eesmärk on energia salvestamine hoonesse ja selleks kõlbavad nii korduvkasutusega lambavill või ringluses olevad tühjad pudelid  näiteks pööningu vahelae lisasoojustamiseks. Kui traditsioonilised isolatsioonimaterjalid tunduvad liiga kallid ja tekitavad teis mõtteid sellest tööst loobumiseks, siis igal juhul loobumisega võrreldes on paremaks lahenduseks eeltoodud korduvkasutuses olevate odavate materjalide kasutuselevõtt.

Kõikide isolatsioonimaterjalide valmistamiseks kulutatakse energiat, kuid see ei saa olla põhjuseks mitte investeerida hoonete soojustamisse. Energia kokkuhoiust võidavad nii planeet kui teie pangakonto. Suuremat kokkuhoidu võivad anda pööningulae soojustamine ja õhkvahega seina soojusisolatsiooni parandamine, mis võivad moodustada kuni poole ruumi soojuskadudest.

 

Allikas: Daily news