Vaalade ja Delfiinide Kaitse Seltsil (Whale and Dolphin Conservation Society - WDCS) on rõõm teatada, et Horvaatia on vastuvõtnud uue seaduse, millega keelustatakse vaalaliste vangistuses hoidmine ärilistel eesmärkidel, sh delfinaariumid, akvaariumid ja muud seesugused asutused. Erandid on lubatud vaid vaalaliste haiguste puhul ning taastusraviks.

Antud seaduse regulatsioon töötati välja alles pärast seda, kui Horvaatia Riiklik Looduskaitse Instituut tegi vastavasisulise uurimuse.

Seaduse loomisel peeti silmas ka ACCOBAMS (leping, mis sõlmiti vaalaliste kaitsmiseks) resolutsiooni 3.13. Resolutsioonis on juhitud tähelepanu, et antud piirkonnas (Vahemeri, Must meri, Atlandi ookean), kus leping on sõlmitud, on palju delfinaariume ning lepingupooltel on palutud teha kõik, et seda piirata.

WDCS õnnitleb Horvaatiat jätkuvate ja oluliste pingutuste eest ning tänab, et riik on aidanud kaasa vaalaliste kaitsmisele nii siseriiklikult kui ka globaalselt.

Allikas: WDCS