„Jõeforell kristallselges allikaojas on looduse kauneimaid teoseid. Mitte ainult imetore, maasikpunase- ja mustatäpiline ning vikerkaareläikelises kostüümis sädelev forell, vaid ka puhas vesi – selge ja puhas, külm ja karastav allikavesi – üks neljast algelemendist, eluandev läte.“

Raamatus antakse ülevaade meie jõgede kaunitarist – jõeforellist, tema püügist ja veekogude majandamisest läbi aegade kuni tänapäevani. Vaatluse alla on võetud nii kalasportlikud püügimeetodid kui ka forellijõgede majandamisvormid meil ja mujal. Kuna jõeforell on üks tähtsamaid spordikalu, moodustab selle kala püük, majandamine ning kaitse kalaspordi alussamba.

Raamat tugineb suures osas varem avaldamata materjalidele, muuhulgas Järva kalastajate klubi arhiivile. Ühtlasi kirjeldatakse Eesti forellijõgede olukorda tänapäeval ning antakse nõu, mida saaks ära teha olukorra parandamiseks. Vältimaks umbmäärasust, on raamat varustatud viiteaparatuuriga.

Ajaloolise väärtusena on raamatus muuhulgas esitatud Ülo Torpatsi päeviku sissekanded, milles autor kirjeldab oma püügiretki aastatel 1954–1958. Samuti antakse ülevaade forellijõgede majandamise algusest Eestis ning esimeste kalaspordiorganisatsioonide loomisest ja tegevusest esimese Eesti Vabariigi ajal.

Raamat on põnev ja hariv lugemismaterjal esmajoones jõeforelli sõpradele, kuid ka kõikidele teistele loodusehuvilistele, kel soov vee-elustikust ning jõgede majandamisest rohkem teada saada.

Kroon, Kalle. Jõeforell. Püük ja majandamine

Tallinn, OÜ Zero Gravity kirjastus Kalastaja Raamat, 2016, 192 lk

Kaanefoto: Randel Kreitsberg

Toimetajad: Ralf Mae ja Laura Nirgi

Kujundaja: Ralf Mae

ISBN: 978-9949-9829-0-5