Lõppes Vabaühenduste fondi poolt toetatud projekt "Eestimaa Looduse Fondi juhtimisvõimekuse tõstmine, eestkostetegevuse kvaliteedi parandamine ja avaliku vastutavuse suurendamine", mille ühe tulemusena valmisid ka ELFi aastaraamat ja tutvustavad filmid. Filmide eest tänab ELF Kristiin Kõosalut ja aastaraamatu kujunduse eest Ecoprindi kujundajat Aide Eendrat.

ELF MärgaladMiks me kaitseme loodust?
Meie meriELFI aastaaruanneVabaühenduste fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel