Fiskars käivitas kogukondlikku aktiivsust innustava projekti, mille raames kutsutakse inimesi Tallinna Kadrioru ja Falgi parki ning Uue Maailma aeda riisuma sügislehti. Selleks paigaldati nendesse pealinna populaarsetesse kohtadesse rehad, mis on kõigile kättesaadavad ja mõeldud tasuta kasutamiseks. Nii soovib firma omalt poolt inimeste initsiatiivile kodukoha korrashoidmisel hoogu juurde anda.

Fiskars Eesti müügijuhi Virge Teetsi sõnul hindavad Eesti inimesed üha enam korrastatud elukeskkonda ja soovivad sellesse ka ise panustada. „On hea meel tõdeda, et sama piirkonna inimesi ühendavad üha enam erinevad seltsingud ja kogukonnad, mis on võtnud südameasjaks oma kodukandi heakorra eest seismise. Fiskars hindab kõrgelt ühistegevusi ja soovib omalt poolt inimeste initsiatiivile hoogu juurde anda, kinkides ühe võimaluse kodukoha korrashoiu eest hoolitsemiseks,“ lisas Teets.

Projekti raames julgustatakse inimesi tegema oma riisumise aktsioonist ka fotosid ning jagama neid näiteks oma piirkonna seltsi Facebook’i lehel, kodulehel või muul sobival moel, näidates nii head eeskuju ja ärgitades ka teisi oma kodukandi eest hoolt kandma.

Algatus sai teoks tänu Tallinna Kesklinna Valitsuse, Kadrioru Seltsi ja Uue Maailma Seltsi koostööle ning kestab kuni lehti jagub ja ilm võimaldab. Fiskars toetab haljasalade korrastamise projekti spetsiaalselt lehtede riisumiseks mõeldud rehadega, mis on kõigile soovijatele Kadrioru ja Falgi pargis ning Uue Maailma aias kättesaadavad.