Inspektorid teevad alanud vähipüügihooajal veekogudel tugevdatud kontrolli ja on avastanud mitu seaduserikkumist, teatab Keskkonnainspektsioon.

Möödunud nädalal avastasid inspektorid Valgamaal Taheva vallas Aheru järves kuus vähipüüginatta. Selleks päevaks Aheru järvele vähipüügiluba välja antud ei olnud ja inspektorid kõrvaldasid ebaseaduslikud püügivahendid püügilt. Sealsamas lõkke ääres istuv seltskond nattasid omaks ei tunnistanud. Õhtul uuesti kontrollima minnes tabasid inspektorid ühe päevasest seltskonnast tuttava noormehe järvest käsitsi vähke püüdmas. Loata püügi eest määrati noormehele 1500 krooni suurune trahv. Seitse püütud ja elus olevat vähki lasti vette tagasi.

Ööl vastu pühapäeva tabasid Valgamaa inspektorid Hummuli vallas Valgjärve ääres seltskonna, mille üks liige oli asunud samuti käsitsi vähke püüdma. Kontrollimise hetkeks oli püütud üks vähk. Loata vähipüüdja on inspektsiooni välja kutsutud.

Saaremaal viidi nädalavahetusel läbi suurem reid, mille käigus kontrolliti kokku 16 veekogu, sealhulgas Põduste jõge ja Laugi peakraavi, kus on seoses paari aasta taguse vähikatkuga vähipüük keelatud. Kummagi püügikeeluga veekogu ääres püügitegevusele viitavaid märke ei avastatud.

Lääne regiooni peainspektor-nõuniku Enn Keemani sõnul oli olukord Saaremaal üldiselt kontrolli all, ehkki paar kergemat rikkumist siiski tuvastati.

Kihelkonna vallas Oju jõel üritasid kaks noormeest kätega vähke püüda. Kuna neil saaki ei olnud, piirdusid inspektorid nende suhtes hoiatusega.

Viiel kontrollitud seltskonnal olid vähipüügiload olemas ja püük toimus nõuetekohaselt.

Saaremal toimunud vähireidi käigus tabati aga Leisi jõel kaks spinninguga harrastuspüüdjat, kellel puudusid püügiõigust tõendavad dokumendid. 

Ida-Virumaal Illuka vallas asuvast Konsu järvest eemaldasid inspektorid möödunud nädala lõpus püügilt ühe vähinata.

1. augustil alanud ja kuu aega kestva vähipüügihooaja jooksul on lubatud vähke püüda Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaal. Osalise piiranguga tohib vähki püüda Harju ja Saare maakonnas. Saaremaal ei tohi vähke püüda Laugi peakraavis ja Põduste jões, Harjumaal on tänavu vähipüük keelatud Jägala jões ja selle lisajõgedes.