Põhja-Tallinnas läbiviidud mõõtmised näitasid väävliühendite piirnormide ületamist, mille alusel kavatseb Keskkonnainspektsioon nõuda piirkonnas tegutsevatelt ettevõtetelt meetmete rakendamist saasteainete vähendamiseks.

„Väävliühendid ongi peamised lõhna tekitajad ja need tuleb normidega vastavusse viia. Kuna tegemist on mitme ettevõtte tegevuse koosmõjuga, siis on lõhnaprobleemi vähendamiseks vaja kõigi nende panust, “ ütles Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Neeme Kass.

Seoses kaebuste arvu suurenemisega tellis Keskkonnainspektsioon 2018. aasta teisel poolaastal Eesti Keskkonnauuringute Keskuselt välisõhu kvaliteedi mõõtmised, mille esialgsed tulemused selgusid eelmisel nädalal.