Alates esmaspäevast saavad fotovõistlusest "Maavalla hiied 10221" osavõtjad oma pilte võrgus üles laadida. Maavalla koda avas selle tarbeks uue pildilehe.

Fotovõistlus eesmärk on jäädvustada meie rahva looduslike pühapaikade ilu ja valu ning suunata inimesi märkama esivanemate väekohtade varjatud väärtusi. Hiied, üksikud pühad puud, kivid, allikad, ristipuud ja muud põlised pühapaigad kätkevad endas loonalisi (looduslikke) ning asise ja vaimse elma (kultuuri) väärtusi, mis ootavad taasavastamist ja uuesti mõtestamist.  

Märkamist vajab seegi, kuidas inimene pühapaiku hoiab ja kasutab, olgu siis esivanemate heade tavade vaimus või hoopis teadmatult ja hoolimatult. Kõik mis me mõtleme, ütleme, teeme või tegemata jätame, järeltulijate pärandame, on elm ehk kultuur. 

Juurte juurde 

Võistluspildid ei jäädvusta mitte juhuslikke paiku, vaid ajaloolisi ja pärimuslikke pühapaiku, olgu nad siis avalikkusele varem tuntud või tundmatud, heas seisus, kannatada saanud või hävinud ehitiste või kaevanduste tõttu. Sestap tuleb fotole lisada paiga asukohaandmed, nimed ja võimalusel pärimus, pärimuse allikad ning pildi saamise lugu. 

Nii nagu iga eestlase juured ulatuvad kindlatesse kihelkondadesse, küladesse,  taludesse ja hiitesse, nii sirutuvad meie maastike juured Maavalla vaimse elma kõige sügavamatese kihtidesse. Meile tuttav Eesti loond on ju tekkinud ning koos ja kokku kasvanud kümne tuhande aasta jooksul maarahvaga, selle keele ja meelega. Nõnda on igal paigal meie põliskultuuris oma lugu ja tähendus. Käesolev fotovõistlus on keskendunud aga pärimusmaastiku teatud osale - pühadele paikadele. 

Seal, kus võõras näeb vaid puid, kive, allikaid, kõrgendikke või lihtsalt maastikku, võib põline rahvas näha looduslikke pühapaiku. Paiku, mis hoiavad meie vaimseid sidemeid esivanemate ja järeltulevate põlvedega. Paiku, mis hoiavad meie kõige sügavamaid juuri. 

Kes võivad osaleda?

Võistlusele oodatakse osalema kõiki hiiesõpru, välja arvatud korraldajad ja hindamiskogu liikmed. Töid hinnatakse kahes jaos: noored kuni 16-aastased (kaasa arvatud) ning vanemad. 

Tähtajad

Fotode esitamise viimane tähtaeg on selle aasta 31. porikuu päev (31.10.10221). Pilte saab üles laadida Maavalla koja pildilehel: http://www2.maavald.ee/pildid/.  Pildid teeb haldur avalikuks esimesel võimalusel. 

Võistluse tulemused kuulutatakse välja ja auhinnad antakse kätte kooljakuu (november) lõpus - jõulukuu (detsember) alguses Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis. Sündmuse täpse aja teatab Maavalla koda pärast fotovõistluse lõppu oma kodulehel ja listides. 

Mida pildistada?  

Fotole võivad olla jäädvustatud ajaloolised looduslikud pühapaigad: hiied, üksikud pühad puud, allikad, kivid, ristipuud, samuti hiljuti asutatud looduslikud pühapaigad ja kurepesadega postid, millele seotakse paelu. Pilti võib teha ka pühapaika toodud andidest ja raviesemetest, inimestest pühapaigas jõudu kogumas, ande jätmas, ravimas, tuld tegemas, nõu pidamas. Pildile võib püüda ka pühapaigas toimuvat reostamist, hävitustööd ja selle jälgi. Pildistatav paik või ese peab olema äratuntav.

Ajaloolistest looduslikest pühapaikadest saab lähemalt lugeda siit:

http://www.maavald.ee/maausk.html?op=rubriik&rubriik=20

Vaata lisaks: Väike teejuht hiite juurde:

http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=2514&op=lugu

Millised on võistluspildid?

- pildi küljed on suhtega 3:2 või 4:3

- pildi laius on vähemalt 3000 pikslit (noortel vähemalt 2000)

- pilt on JPG formaadis

- pildi suurus jääb alla kolme megabaidi

- pildifaili nimi on kirjutatud kujul: vanuseryhm_pildistaja_pildinimi.JPG Näiteks: A_SiugMagi_hiiekivi.JPG. Seejuures A tähistab vanuserühma kuni 16 aastased (kaasa arvatud) ja B vanemaid.

- Pilt ei tohi olla digitaalselt muudetud (lubatud on pildiseadete tavapärane kohendamine).  

Pildi sisestamine 
Võistluspildid saab sisestada Maavalla koja pildilehel http://www2.maavald.ee/pildid/?tee=upload 

Auhinnad

Noorte ja vanemate arvestuses antakse välja esimesed auhinnad. Eriauhinnad antakse järgmistes rühmades: puu(d), kivi(d), veekogu, kaitstavad liigid pühapaigas, annid, hiietavad, hiie valu. 

Võistluse auhinnafondi on toetanud Kehrwieder, Turu Foto, Overall, Loodusfotovarustus, Maaleht, Eesti Loodus, Horisnont, Loodusesõber, Lofo ja Maavalla koda. Auhindade suuruse ja jagunemise teatab korraldaja teatavaks sügiskuu jooksul. 

Võistlusele saadetud piltide kasutamine 

Maavalla kojal on õigus kasutada võistlusele saadetud pilte tasuta võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, Maavalla koja võrgulehel ja trükiväljaannetes ning koja korraldatavatel näitustel ja muudel harivatel ja mitteärilistel ettevõtmistel. Kõik muud autoriõigused jäävad pildi autorile. 

Fotovõistluse hindamiskogusse kuuluvad

Mall Hiiemäe, Eesti Kirjandusmuuseum 
Marju Torp-Kõivupuu, Tallinna Ülikool 
Elo Liiv, Eesti Kunstiakadeemia 
Sulev Oll, Maaleht 
Arne Ader, loonapiltnik 
Ahto Kaasik, Maavalla koda

Korraldaja - Maavalla koda

Fotovõistluse korraldaja Maavalla koda on Eesti oma ja põlist usku järgivate kodade katusühendus. Maavalla koda kannab jõudumööda hoolt maarahva põliselma (s.h hiite), põlisrahva, ilmaliku riigi ja terve keskkonna eest. 

Mis on Maavald? 

Maavallaks on maarahvas nimetanud oma kodumaad. Lisaks Eesti Vabariigi maa-alale hõlmab Maavald praegu Venemaal asuvaid Vadja- ja Setomaad ning Lätti jäävaid ajaloolisi maarahva kihelkondi ja külasid.

Mis on 10221?

See on aastaarv, mis lähtub Maavalla ajaarvamisest. Just nii palju aastaid tagasi murdis jääaja järel kogunenud ja ookeanist kõrgem Balti jääpaisjärv endale tee ilmamerre. Lühikese ajaga jooksis järv pooltühjaks ja veetase alanes siinkandis mitukümmend meetrit. Suur jagu meie kodumaast vabanes vee alt, tehes ruumi maismaaelule. See murranguline sündmus tähistas ulatuslike muutuste aega, millesse jääb ka Eesti ehk Maavalla asustusajaloo algus. Hiite fotovõistluse tähistamiseks sobib see aastaarv väga hästi.

Loe lähemalt:
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=87&id=2488&op=lugu 
Lähem teave fotovõistlusest: koda (at) maavald.ee 

Ahto Kaasik, Maavalla koja vanem