1. märtsil 2017 Nõmmel rakendunud korraldatud jäätmevedu on riigikohtu lahendist tulenevalt kehtetu. Alates 5. novembrist kehtib vabaturu konkurents, kus piirkonnas võivad jäätmeid vedada ettevõtted, kes omavad olmejäätmete veoks jäätmeluba.

  • Jäätmed
  • 7. november 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova viitas eile kohtuotsust kommenteerides jäätmeseaduse puudustele ning sellele, et oleks vaja omavalitsuskesksemat jäätmeveo mudelit. Vastavalt kohtuotsusele peab Tallinna keskkonnaamet uue hanketeate avaldama hiljemalt 5. detsembril 2018.

„Olen veendunud, et jäätmemajanduse eest vastutav abilinnapea Züleyxa Izmailova teeb kõik endast oleneva, et Nõmmel rakenduks jäätmeveos vabaturg valutult ning otsustataks kiirelt, kuidas elanike jaoks tekkinud olukorras kõige vähem ebamugavust põhjustades edasi minna. Jäätmete kuhjumist tänavate äärde lubada ei saa,“ rõhutas Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.  „Kõige tähtsam on, et ei korduks 2017. aasta kevadel toimunu, kui korraldatud jäätmeveo hanke võitnud ja töid alustanud Baltic Waste Management OÜ ei saanud Nõmme koormusega hakkama ning konteinerid jäeti õigeaegselt tühjendamata ning jäätmed kuhjusid,“ lausus Šillis.

Enne kohtuotsuse jõustumist vedas Nõmmel jäätmeid Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS. Ettevõtte juhatuse liige Kertu Tiitso on kinnitanud, et autod saadetakse välja ja teenuse osutamist jätkatakse, et jäätmete kuhjumist ei tekiks, kuid kui kliendid soovivad praeguse vedajaga jätkata, peavad nad lepingud lähiajal ümber vormistama. Tallinna Jäätmekeskus on lubanud klientidele saata info e-kirja teel 6. novembri jooksul.

Vabaturu olukorras võib valida jäätmevedaja nende vedajate hulgast, kes omavad jäätmeluba olmejäätmete veoks: