Jäätmete liigiti kogumine on ainus viis tagada eri jäätmetele parem võimalus ringlusesse võtmiseks, säästes sellega nii keskkonda kui ka ressurssi. Muudest jäätmetest eraldi kogutud pakendeid saavad Tallinna elanikud ära anda kas tekkekohal või avalikes pakendipunktides.

  • Jäätmed
  • 3. märts 2024
  • Foto: Jäätmekogumine 7 eri liiki. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Tallinna abilinnapea Joosep Vimm tõdeb, et jäätmete liigiti kogumine aitab hoida loodust ja keskkonda ning säästa ka jäätmeveo kuludelt.

„Kuuskümmend protsenti majapidamistes tekkivatest jäätmetest on pakendid. Nende eraldi kogumine ei tekita prügi juurde, küll aga vähendab oluliselt segaolmejäätmete mahtu. Linlased saavad teha pakendite üleandmise endale mugavaks, tellides konteineri- või pakendikotiteenuse. Tasub üle vaadata ka mahutite suurused, kas pärast sorteerimist tekkivad prügikogused võimaldavad harvemat tühjendamist või väiksemat konteinerit. Seeläbi saab ka oma kulusid kokku hoida,“ selgitas Vimm.

Avalikke pakendipunkte haldavad Tallinnas taaskasutusorganisatsioonid MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) ja OÜ Eesti Pakendiringlus (EPR). Kõik kolm pakuvad era- ja kortermajadele mugava alternatiivina ka pakendijäätmete tekkekohal kogumist.

Eramajade elanikele on mõeldud pakendikoti teenus. Pakendikotti võib kokku panna eri materjalidest pakendid. Sinna sobib plastik, kile, paber, papp, klaas ja metall, alates kommipaberitest klaaspurkideni ja ketšupipudelitest pappkastideni. Igale majapidamisele on ette nähtud kuni kaks pakendikotti ühes kuus. TVO senine statistika näitab, et keskmiselt täitub ühel leibkonnal kuu ajaga kaks kuni kolm150-liitrist pakendikotti.

Kuna kortermajade pakendikogused on tunduvalt suuremad, on seal parimaks lahenduseks kaks eri konteinerit: üks plast- ja metallpakendite ning joogikartongi jaoks, teine klaaspakendile. Kogutud pakendite suurema hulga tõttu on nende kvaliteet veelgi olulisem. Kui kõik pakendid pandaks ühte kogumisnõusse, kannataks nii materjalide kvaliteet kui ka järelsorteerimise efektiivsus, mistõttu väheneks ka ringlusesse jõudvate pakendite osakaal.

„Mida eriliigilisema ja puhtamana pakendid meieni jõuavad, seda vähema ressursikuluga need ka ringlusesse jõuavad ja uueks materjaliks saavad,“ sõnas OÜ Eesti Pakendiringlus juhatuse liige Alder Harkmann. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS pakub elanikele ka klaasimahuti rendi ja tühjenduse teenust.

„Meie hiljutine küsitlus näitas, et kortermajade elanikud sageli ei tea, et ka kortermajade pakendikonteinereid tühjendatakse tasuta. Teenuse peab aga korteriühistu ise tellima – siin saab teavitustööga kindlasti asja paremaks muuta. Pakendite kohtkogumine võiks olla see, mis muudab pakendisorteerimise harjumuseks ka nendele inimestele, kellele avaliku pakendipunktini jõudmine on olnud liialt tülikas,“ märkis TVO tegevjuht Kristiina Dreimann rõhutades veel, et mida rohkem sorteerijaid, seda rohkem pakendeid jõuab ka sorteerimisliinile ja materjalina uuesti ringlusesse.

Meeles tuleb pidada, et avalike pakendimahutite kõrvale ei või jätta pakendeid ega muid jäätmeid. Kui pakendipunktis asuv konteiner on täis, saab sellest teada anda konteineri peal kirjas olevale kontaktile (ETO: 6403240, eto@eto.ee; TVO: 6811480, teenindusinfo@tvo.ee või EPR: 6339240, info@pakendiringlus.ee).
 

Liigiti kogumine on lihtne – tee nii:

  • Veendu, et tegemist on pakendiga ehk kas sinu käes olev ese on olnud mõne toote ümber. Kui jah, on tegemist pakendiga, sõltumata selle materjalist.
  • Jälgi, et pakend oleks tühi ja puhas. Pakendit ei ole ilmtingimata vaja pesta, see peab olema piisavalt puhas, et ei määriks segunemisel ja kokku pressimisel teisi pakendeid.
  • Erista klaas-, papp-, plastik- ja metallpakendid. Mitmest materjaliliigist koosnevad pakendid võta osadeks – keera maha korgid, eemalda kaaned ja pappkraed jms.
  • Leia lähim pakendimahuti või telli teenus (pakendimahuti korteriühistutele või kollase koti/pakendimahuti teenus eramajadele). Pane pakendid materjalide alusel eristades vastava sildiga konteinerisse.

Tallinna avalike pakendipunktide veebikaart

Pakendimahuti tühjenduse teenuse info ja tellimine: tvo.ee/teenused/kortermajale; www.eto.ee/kontakt; pakendiringlus.ee/teenused/korteriuhistule/segapakend