SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) laekus tähtajaks 22 taotlust jäätmete taaskasutamise projektide rahastamiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) vahenditest. Kokku küsitakse toetust 4,5 miljonit eurot ning rahastuse saajad selguvad käesoleva aasta maikuu lõpuks.

Kõige enam esitasid äriühingud taotlusi ehitus-lammutusjäätmete ja pakendijäätmete ringlussevõtu arendamiseks. Kaks taotlust laekus meetme määrusesse uue tegevusena lisandunud kaevandamisjäätmete taaskasutamise arendamiseks.

Taotlejad hulgas on ka erinevaid tootjavastutusorganisatsioone, kelle projektide peamine eemärk on parandada tootja vastutusega seotud jäätmete üleandmise võimalusi. Taotlemise võimalus oli ka kohalikel omavalitsustel, kes sel korral taotlusi ei esitanud.

Tegemist on kuuenda taotlusvooruga ÜF-i meetmest „Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine“.