Keskkonnainspektsioon määras möödunud nädalal Pärnus vanade akude vedamisega vahele jäänud isikule 6000 krooni trahvi.

Politsei pidas möödunud laupäeval Pärnus kinni Läti numbrimärkidega kaubiku, milles oli 75 vana akut. Autos viibinud meestel, Eesti ja Läti kodanikul, ei olnud akude saamise ega käitlemise õiguse kohta mingeid dokumente ette näidata. Kuna ühel mehel puudusid ka isikut tõendavad dokumendid, paigutati mõlemad kuni asjaolude selgitamiseni arestimajja. 

Politsei poolt kohale kutsutud Keskkonnainspektsiooni inspektorid alustasid akude ebaseadusliku käitlemisega seoses väärteomenetluse. Ühele asjaosalisele määrati 6000 krooni suurune trahv, teise suhtes alustatud menetlus on praegu veel pooleli.

Vedajad jäid ka ebaseaduslikult hangitud akudest ilma, need anti aktsiaseltsi Kuusakoski vastutavale hoiule.

Keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni peainspektor-nõuniku Dora Kuke sõnul ei nähta vanade akude loata kokkuostmises ega ka ühest riigist teise vedamises tihtipeale suuremat probleemi. „Samas on vanade akude puhul tegemist ohtlike jäätmetega, mille keskkonda sattumist tuleb vältida ning mille käitlemine on seadusega reguleeritud,“ märkis Kukk.

„Vanade akude ebaseaduslik kokkuostja või vedaja ei vastuta sisuliselt millegi eest. Akude vastuvõtmisest ja üleandmisest ei jää ühtegi dokumenti ning need võivad üsna kergesti ka loodusesse sattuda,“ selgitas Kukk.

Seda, et meil on elektroonikaromude, vanade rehvide ja muude jäätmete käitlemisega probleeme, näitavad ikka ja jälle metsa alla või mujale loodusesse tekkivad jäätmehunnikud.

Vanad akud loetakse jäätmeteks alates sellest, kui akude valdaja on nende kasutamisest loobunud või soovib seda teha.