Maa- ja rannarahva esindajate kohtumisel tõdes Riigikogu esimees Jüri Ratas, et tõstatatud mured viitavad meie ühiskonnas teravnevale väärtuskonfliktile, mille keskmes on tasakaal majanduse, looduse ja inimese vahel. Tema arvates  vajame selle lahendamiseks mõistvamat dialoogi - arutelusid ning otsuseid mõjuhinnangute ja uuringute alusel.

  • Maamajandus
  • 1. juuni 2021
  • Foto: Saadikud kohtumisel Jüri Rattaga/Pressifoto

Riigikogu esimees Jüri Ratas: “Olen ühel meelel kõigiga, kes Eestimaa loodust väärtustavad. Hoiame seda kõige paremini, kui läbimõeldult muudame igapäevast käitumist ja kaasajastame tehnoloogiad. Teisisõnu, püüame tasakaalu looduse, inimese ja majanduse vahel. Ainult ühte ja teist piirates, välistades või hukka mõistes me seda ei saavuta. Vajame ikkagi dialoogi, mille aluseks oleksid uuringute tulemused ja hinnangud mõjudele.”

Kohtumist sisse juhatades ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus, et viimasel ajal domineerivad riigi lahendustena keskkonnahoiu valdkonnas keelustamine ja tegevuse piiramine. Ometi on looduse ja maaelu puhul tegemist keeruliste süsteemidega, mida mõjutavad korraga paljud asjaolud. “Oleme tänulikud Riigikogu esimehe tähelepanu ja tema pakutud koostööalgatuse eest, mis hõlmab endas keskkonna-, majandus- ja maaelukomisjonide ühe laua taha kutsumist. Usume, et keskkonnaalaste teemade teaduslik uurimine aitab sõlmida ühiskonnas kokkulepet paljudes teravates küsimustes,” lisas ta. 

Liitude esindajad väljendasid kohtumisel ühiselt rahulolu, et maa- ja rannarahva teemad on jõudnud ka Riigikogu esimehe lauale. Muuhulgas toodi välja, et loodushoid on teema, millest hoolivad ja omavad mõningat ekspertsust Eestis paljud osapooled. See arvamuste rohkus teeb keerulisemaks ka kaasamise protsessi.

“Samas, kasvava keerulisuse juures peab üks olema selge: inimesel, keda puudutab uus piirang või regulatsioon, peab säilima õigus protsessis kaasa rääkida. Selles osas nägime Riigikogu esimehelt täielikku mõistmist ja toetust,” lisas Sõrmus.

Maa- ja rannarahva esindajate kohtumine Riigikogu esimehega võtsid osa Eesti Erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv, Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Kerli Ats, Eesti rannapiirkondade esindajana Liivi Lahe Kalanduskogu esinaine Esta Tamm, Eesti Jahimeeste Seltsi juhatuse esimees Margus Puust ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Kohtumine toimus pärast seda, kui Eesti suuremad maaelu ühendavad liidud avalikustasid ühispöördumise Riigikogule, Vabariigi Valitsusele ja Presidendile.  Tänaseks on maainimeste koalitsiooniga liitunud ka Eesti Kalurite Liit ning sellele on toetust avaldanud mitmed teised ühendused. Juuni alguses toimub maa- ja rannarahva töökohtumine peaminister Kaja Kallasega.

Riigikogu maaelukomisjoni esimehe Tarmo Tamme eestvedamisel on ettevalmistamisel vastavateemaline avalik istung.