Tallinna Keskkonnaameti juhtimisel algab Tallinna linna, Helsingi linna ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse ühisprojekt NATTOURS. Üle kahe ja poole aasta kestva projektiga soovitakse populariseerida Tallinna ja Helsingi loodusturismi objekte. Tallinna Keskkonnaamet on esimene linnaasutus, kes on välisprojektis juhtivpartneriks.

Neljapäeval, 17. märtsil kogunesid projektipartnerid Tallinnast, Helsingist ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusest Tallinnasse NATTOURS-i nimelise projekti käivituskoosolekule. Projekti eesmärgiks on teadlikkuse suurendamine loodusturismi võimalustest mõlemas linnas nii kohalike elanike kui ka turistide seas, loodushariduse edendamine ning uute jätkusuutlike loodusatraktsioonide arendamine. „On väga oluline, et NATTOURS panustab kahe naaberpealinna koostöö arendamisele loodusturismi suunas,“ sõnas abilinnapea Arvo Sarapuu. „Projekti tulemusi ootame 2018. aastal, mil Tallinn soovib saada Euroopa Roheliseks Pealinnaks ja Eesti Vabariik tähistab oma 100. aastapäeva,“ ütles abilinnapea. „Olen kindel, et projekti käigus loodavad moodsad nutilahendused aitavad paremini esile tuua ja avastada Eesti pealinna loodusrikkust,“ lisas ta.

Projekti „NATTOURS - jätkusuutlikud loodusrajad linnades, kasutades uusi IT-lahendusi“ eesmärgi saavutamiseks on kavandatud kaks peamist tulemust. Esimeseks neist on veebiportaal ja -rakendused, mis sisaldavad endas loodusturismi ja loodushariduse alast teavet kõigi Tallinnas ja Helsingis asuvate linnalooduse objektide kohta. Portaali koondatakse erinevad IT lahendused GPS-ekskursioonide, kaartide jmt näol, mis pakuvad huvitavaid materjale paljudele erinevatele sihtgruppidele. Teiseks tulemuseks on uued rajatised, mis ehitatakse mõlemas linnas loodusvaatlusteks sobilikesse kohtadesse.

Projekti olulisteks fookuspunktideks on näiteks linnuvaatlus ning mõlema linna märkimisväärselt mitmekesine taimestik. Tänu ettevõetavatele tegevustele jõuab teave linnade mitmekesisest looduspärandist nii kohalike elanike kui ka välismaalasteni, paraneb ligipääs loodusturismi objektideni ning tekivad uued võimalused loodushariduse edendamiseks.

Projekti rahastab 85% ulatuses Euroopa Liidu Euroopa regionaalarengu fondi INTERREG Kesk-Läänemere programm. Projekti kestab 2016. aasta märtsist 2018. aasta oktoobri lõpuni.

Projekti veebileht