Teadmatus eeloleva talve küttehindade osas on pannud paljusid mõtisklema, kuidas muuta kodu veelgi energiatõhusamaks. Lisaks küttesüsteemi väljavahetamisele tasub üle vaadata ruumide soojapidavus ning vajadusel vahetada aknad-uksed.

„Eesti elanikud mõistavad hästi, et enne järgmist küttehooaega tuleb võimalusel renoveerida nii küttesüsteem kui ka vaadata üle teised võimalused, kuidas kodu energiatõhusamaks muuta. Seda väljendab tarbijate huvi erinevate finantseerimislahenduste vastu, millega soovitakse rahastada just kodu renoveerimist,“ lausus Inbanki grupi tooteüksuse juht Nele Roostalu. 

Tema sõnul on laenutaotlejate seas hetkel populaarsed päikesepaneelide paigaldamine või küttesüsteemi renoveerimine, kuid vähetähtsad pole ka  elamu soojustamine ning akende ja uste vahetamine, mis samuti aitavad kaasa elamu energiatõhususe parandamisele. 

 

Hinda maja ja ruumide soojapidavust

 

Kaamos Ehituse ehitusjuht Marek Korbelainen sõnul on esimene samm kodu energiatõhususe tõstmisel ruumide sisekliima hindamine. „Hinnata, kui hea soojusisolatsioon on hoonel. Mida vanem on hoone, seda kehvem on üldjuhul hoone soojapidavus,“ selgitas Korbelainen. Uusehitiste rajamisel pööratakse üha suuremat tähelepanu ehitise energiaklassile, kuid murekohaks on just kümme või enam aastat tagasi ehitatud majad. 

Maja soojapidavuse hindamisel tuleb arvesse võtta nii ehitise kvaliteeti kui ka ehitises kasutatud soojustusmaterjalide tehnilisi andmeid.  Pööninguga eramajades on võimalik soojustusmaterjali, nagu puiste- või kivivilla, juurde lisamisena, soojuspidavust katusealuses tõsta. Soe õhk kipub  välja minema  katuse kaudu, mida ilmestab hästi talvel katuseräästasse tekkivad jääpurikad,“ kirjeldas Korbelainen. 

Eraldi vaatluse alla tuleb võtta maja fassaad ning vundament. „Maja õige soojustamine aitab küttekuludelt kokkuhoida ca 40 %. Just õige soojustamine on olulisim kokkuhoiukoht. Ka halvasti soojustatud vundament tekitab märkimisväärse soojakao,“ lausus Kaamos Ehituse ehitusjuht. Kui terve fassaadi soojustamine on juba märksa kulukam ettevõtmine, siis vundamendi soojustus taskukohasem. 

 

Vaheta iganenud aknad-uksed

 

Üks vähem tähelepanu saanud viis kodu energiatõhususe tõstmiseks on akende ja uste vahetamine. Akende soojakadu on 3-4 suurem kui seintel ehk mida suurem osa välisseintest moodustavad aknad, seda suuremad on soojakaod. Akende endi soojapidavus sõltub aga nii klaasikihtide arvust, raamidest kui ka kasutatavatest tihenditest. „Energiatõhusust aitab tõsta ka ainuüksi vanade akende tihendamine, katkiste klaaside ja irvakil uste väljavahetamine. Kui aknad-uksed on aga juba väga päevinäinud, siis tasub kaaluda uute kolmekordsete akende ning soojuspidavamate uste paigaldamist,“ selgitas Korbelainen. 

Energiahindade kasvu puhul on Korbelaineni sõnul tegemist pigem uue normaalsuse kui hetkelise anomaaliaga, mispärast soovitab temagi panustada taastuvenergialahendustesse, näiteks päikesepaneelidesse. „Üha rohkem päikesepaneele leiab tee kodumajapidamisse,“ kinnitas ta.  

Inbanki grupi tooteüksuse juhi  sõnul on erinevaid võimalusi, kuidas kodu energiatõhususe tõstmist finantseerida. „Inbanki roheline laen on mõeldud nii küttekeha renoveerimisele või päikesepaneelide paigaldamisele, kuid samuti ka soojusisolatsiooni parandamisele. Maja soojustamine, ventilatsioonisüsteemi väljavahetamine või akende ja uste vahetamine on kõik osa kodu energia- ja keskkonnasäästlikumaks muutmisest,“ selgitas Roostalu. Tema sõnul võib pikas perspektiivis olla hinnavõit energiakuludelt suurem kui laenuintressidele kuluv summa. Seega, kui kodu renoveerimise investeering on plaanis, on ratsionaalne see teoks teha pigem kiiremini, kasutades vajadusel ka laenu abi.