Juuli keskel teavitas abilinnapea Kalle Klandorf linlasi ja linnaosavalitsusi lusitaania teetigude invasioonist ning kutsus üles tülika võõrliigiga võitlema. Üksnes kahe nädalaga on linnas ära korjatud sadu kilogramme kahjureid.

Lusitaania teetigude näol on tegu hiidnälkjatega, kes tekitavad suurt kahju koduaedades, rohealadel ning põllumajandus- ja loodusmaastikel. Lusitaania teetigu jõudis Eestisse tõenäoliselt aiandustööstuse kaudu. Aklimatiseerumist on soodustanud viimaste aastate soojad talved. Praeguseks on lusitaania teeteod jõudnud arvatavasti Tallinna igasse linnaossa. Seetõttu on jätkuvalt vaja kõikide linnaosavalitsuste ja linlaste koostööd nende vastu võitlemisel.

„Just nüüd on viimane võimalus aktiivselt tegutsedes ja linnakodanikke kaasates hispaania teeteo levikule piir panna. Seepärast pöördun kõigi poole palvega asuda aktiivselt tõrjuma lusitaania teetigu nii linnaasutuste hallatavatel kui ka erakinnistutel,“ ütles Kalle Klandorf.

Lusitaania teetigude hävitamiseks on mitmeid meetodeid. Soovitav on nad kokku korjata ning leida sobiv eutaneerimisviis. Tigusid võib kas külmutada vähemalt –20°C juures 24 tunni jooksul (eelistatuim ja humaanseim viis) või kallata üle keeva veega. Teod võib viia ka Tallinna Väikeloomade Krematooriumisse (Raba tn 40), kus ollakse valmis tasuta vastu võtma ja eutaneerima igas koguses lusitaania teetigusid.

Kadrioru Pargi juhataja Ain Järve teavitas, et teistelt linnaosavalitsustelt täpsed andmed veel puuduvad, kuid ainuüksi Haabersti linnaosavalitsus on toonud kahe nädala jooksul loomade krematooriumi kokku 450 kg tigusid, mis 4. augustil kremeeriti.

Kindlasti tuleks Tallinnas vältida lusitaania teetigude tõrjumist teomürkide ja muude kemikaalidega. Teograanulid ei aita selle invasiivse võõrliigi vastu võitlemisel, kuid samas suureneb oht, et lemmikloomad, siilid jt loomad võivad saada surmava mürgistuse.

Üheskoos saame aiakahjuritest jagu!