Kirjas EL-i siseturu volinikule Thierry Bretonile ja EL-i energeetikavolinikule Kadri Simsonile kutsuvad Leedu, Poola, Kreeka, Hispaania, Läti, Eesti, Austria ja Luksemburgi ministrid üles rakendama ELi tööstuspoliitikat taastuvenergia tarneahelate laiendamiseks.

  • Energeetika
  • 18. mai 2020
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

“Kui Poola, Kreeka, Hispaania, Austria, Beneluxi ja kõigi kolme Balti riigi ministrid soovivad tuule- ja päikeseenergia valdkonna tööstuspoliitikat, siis saab kindlalt öelda, et üleminek taastuvenergiale on kasulik  nii töökohtade loomiseks kui ka majanduskasvu soodustamiseks”, ütles WindEurope tegevjuht Giles Dickson.

Allakirjutanud rõhutavad, et taastuvenergia laialdane kasutuselevõtt looks Euroopas uusi võimalusi majanduskasvu, investeeringute, töökohtade loomise ja innovatsiooni osas. Euroopa Komisjoni  kutsutakse tunnustama  tuuleenergiat Euroopa esmatähtsa strateegilise väärtusahelana. Ministrid kutsuvad  taastuvenergia sektori esindajaid septembris loodavasse kõrgetasemelisse nõuandekokku, mis ühendab liikmesriike, Euroopa institutsioone ja tööstuse sidusrühmi.

Kliimaneutraalsuse  ehk ELi rohelise kokkuleppe saavutamiseks 2050. aastaks peab Euroopa järgmise 30 aasta jooksul investeerima tuule- ja päikeseenergiasse üle 2 miljardi euro. Ministrid kutsuvad üles taastuvate energiaallikate suuremat toetamist sellistest ELi rahastusmehhanismidest nagu InvestEU ja CEF ning paindlikumat lähenemisviisi riigiabile.