Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskusest laekus Bioneerile rõõmustav uudis, et paljud toiduainete tootjad ja maaletoojad on juba alustanud tööd laste tervist kahjustavate sünteetiliste toiduvärvide asendamisel alternatiivsetega.

2007.aasta septembrikuu meditsiiniajakirjas "The Lancet" avaldati Southamptoni Ülikooli uuringu tulemused laste tervist mõjutavate lisaainete kohta. Uuringus selgus, et problemaatilised toiduvärvid: tartrasiin E102, päikeseloojangukollane E110, asorubiin E122, erkpunane E124, võlupunane E129  ja kinoliinkollane E104 ning säilitusaine E211,  mõjutavad  laste aktiivsust ja tähelepanuvõimet. Eelpool nimetatud ained põhjustavad tervetel lastel hüperaktiivsuse teket.

Euroopa Toiduohutuse Amet on tunnustanud Southamptoni uuringu tulemusi. Käesoleval aastal on toimunud mitmeid aktsioone seoses nende toiduvärvidega. 2.aprillil esitati Euroopa Parlamendile deklaratsioon inimese tervisele kahjulike aso-toiduvärvide ja kinoliinkollase E104 kohta. 9.aprillil saadeti Euroopa Komisjoni tervisevolinikule pr. Androulla Vassiliou'le ühisavaldus, milles 42 kodanikualgatuslikku organisatsiooni 12st liikmesmaast kutsusid tervisevolinikku rakendama ettevaatusprintsiipi nende kuue toiduvärvi suhtes. Sellele ühisavaldusele kirjutasid alla ka kuus Eesti organisatsiooni, nende seas Lastekaitse Liit, Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus, Eesti Tarbijakaitse Liit jt.

See ühisavaldus ilmus Brüsselis ka pressiteatena. Suurbritannia uuringu tulemusi arutati ka 11.aprillil Euroopa Komisjoni SCOFCAH toidu toksikoloogilise ohutuse istungil ja see teema on jätkuvalt käsitlusel nende sügisesel istungil.

Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus viis ka läbi (märtsis-aprillis) toiduvärvide uuringu ja pöördus seejärel tootjate ja importijate poole üleskutsega loobuda laste tervist kahjustavate sünteetiliste toiduvärvide kasutamisest ja asendada need alternatiivsete toiduvärvidega. Paljud tootjad ja importijad reageerisid positiivselt.

Et vältida tarbijate kahjustamist, on tootjad mitmetes maades alustanud oma toodete muutmist. Näiteks, 21 tootjat Inglismaal ja 45 tootjat ning importijat Taanis on hiljuti teatanud, et nad plaanivad tulevikus ohtlikud toiduvärvid oma toodetest välja jätta. Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus ootab jätkuvalt infoabi laste tervist ohustavate värvidega toiduainete leidmisel. Vaid ühisel jõul saab muuta toiduained ohutumateks.