Augusti lõpus esitati kooskõlastamisringile kalapüügieeskirja muutmise eelnõu, mille eesmärgiks oleks teha muudatusi püügivahendite silmasuuruse ja piirangu kehtimisala osas.

Sisse viidavad muudatused oleksid järgnevad:

  • Jõemõrra kõrguse piirang (3,5 m) kehtiks edaspidi ainult merre suubuvatel jõgedel, sest teadlaste soovituse kohaselt kõrgemad mõrrad muudes siseveekogudes ohtlikud ei ole ja seetõttu ei ole ka piirang otstarbekas;

  • Edaspidi oleks räime- ja meritindipüügil kasutatava mõrra- ja kastmõrra lina silmasuurus vähemalt 20 mm (hetkel on 24 mm), välja arvatud mõrra päras, kus silma suurust ei piirata. Räime- ja meritindi püügivahendi puhul ei ole mõrra silmasuurus oluline. Suurem silmasuurus võib isegi olla kahjulik, sest kala kaotab suurel hulgal soomuseid ja hukkub.

Eelnõu kohane mõrra- ja kastmõrra lina silmasuuruse muutmine aitaks suurendada kalurite saaki, sest põhjustab vähem kalade hukkumist ning seeläbi suureneksid ka kalurite sissetulekud. Jõemõrra kõrguse piirangu muutmine võimaldaks kaluritel ka edaspidi kasutada samu mõrdu, mida nad on siiani kasutanud. Eelnõu peaks jõustuma 1. jaanuaril 2017. a.

Materjalid Eelnõude Infosüsteemis


Loe keskkonnauudiseid Keskkonnaõiguse Keskuse infokirjast!