Esmaspäevast, 7. juunist jõustub keskkonnaministri määrus, millega keelatakse Liivi lahel räime ülepüügi vältimiseks kalapüük kastmõrdadega.

Liivi lahe rannapüügi räimekvoot on sel aastal kokku 6810 tonni. Tänaseks on sellest juba 96 protsenti välja püütud. Selleks, et vältida EL nõukogu määrusega Eestile 2010. aastaks eraldatud räime püügikvoodi ületamist, on 7. juunist kuni 31. detsembrini keelatud kastmõrdadega püük Liivi lahes.

Kastmõrraga püütakse rannapüügil välja 95–98 protsenti räimesaagist, ülejäänud 2–5 protsenti rannapüügi räimesaagist saadakse teiste mõrdade ja nakkevõrkudega. Räimepüüki ei saa eraldi keelustada nii, et jätkuda võiks kastmõrdadega teiste kalade püük, sest kui kastmõrd jääb püügile, satub sinna ikkagi suurtes kogustes räime. Räime ei ole kalavarude säästliku kasutamise seisukohalt otstarbekas püünisest tagasi vette heita, sest nii õrna kala tagasiheitmisel osa paratamatult hukkub.

Kuna Liivi lahel keelatakse püük üksnes kastmõrraga, siis saavad kalurid teiste mõrdadega muude kalade püüki jätkata. Ka jääb kaluritele võimalus püüda nakkevõrkudega sügisräime, mille hind on sügisel turul kõrge.