Meie maailma keerukus on suurelt jaolt põhjustatud sellest, et tervik
on märksa suurem ja olulisem kui selle osade lihtne summa. Sellist
„lisaväärtust” lihtsatele asjadele annab mittelineaarsus. Tuntuimad
mittelineaarsed nähtused on kiirlaevalained. Samalaadsed väga keeruka
olemusega, ent erakordselt suuri võimalusi pakkuvad nähtused tekivad
näiteks ka optilistes kaablites edastatavate signaalide või
mikrostruktuurides levivate üksiklainete näol.

Kuigi taolised nähtused ilmnevad vahel klassikalistes distsipliinides nagu rakendusmehhaanikas, vedelike dünaamikas, biomehhaanikas, termomehhaanikas ning materjaliteaduses, on need märksa sagedasemad traditsiooniliste teadusvaldkondade, nagu füüsika, bioloogia ja matemaatika, piirimail. Väga keerukate süsteemide interdistsiplinaarseid uuringuid innustab see, et mittelineaarsed efektid viivad vahel täiesti uue kvaliteedi tekkele või meie maailma valitsevate ootamatute seaduspärasuste kujunemisele.

Tegemaks kokkuvõtte taoliste nähtuste olemuse ja rakendusvõimaluste viimastest uuringutest, korraldab selle valla üks juhtivaid teaduskeskusi, TTÜ tippkeskus Mittelineaarsete Protsesside Analüüsi Keskus (CENS), 5.-7. oktoobril rahvusvahelise konverentsi "Keerukad nähtused mittelineaarsete lainete maailmas".

Lisaks TTÜ Küberneetika Instituudi teadlastele võtavad konverentsi tööst osa teadlased 12 välisriigist. Konverentsi fookuses on mittelineaarse lainelevi mudelid ja nende rakendused. Ettekanded käsitlevad põnevaid nähtusi mikrostruktuuriga materjalides ja vee pinnal, termodünaamikas ning biomehaanikas.

Konverents märgib ühtlasi CENSi 10. tegevusaastat ja akadeemik Jüri Engelbrechti juubelit. Konverentsi peakorraldajateks on akadeemik Tarmo Soomere ja TTÜ vanemteadur Arkadi Berezovski.

CENS on rahvusvaheliselt tunnustatud keskus komplekssüsteemide uuringutes, mis seob Eesti eksperte Euroopa võrgustikuga "Complexity-NET". Keskuses uuritakse lainedünaamikat merel, tahkiste mehaanikat, biofüüsikat, fraktaalseid süsteeme ja fotoelastsust; aga ka üldiste mittelineaarsete juhtimissüsteemide ja proaktiivsete süsteemide teooriat. Ülevaate mõnedest CENSi raames tehtud uuringutest annab kirjastuse Springer poolt publitseeritud mahukas raamat "Applied Wave Mathematics", toimetajateks TTÜ Küberneetika Instituudis töötavad dr Ewald Quak ja akadeemik Tarmo Soomere.