SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) juristid korraldavad 2014. aasta sügisest kuni 2015. aasta kevadeni tasuta infopäevi sellest huvitatud kogukondadele, kel soov kohaliku tasandi keskkonnaküsimuste otsustamise võimalustes selgust saada ning kaasa rääkida.

KÕK plaanib korraldada üle Eesti 15 tasuta infopäeva just kogukondadele ja seltsidele kõige paremini sobivates asukohtades. Iga maakonna kohta valitakse välja üks toimumispaik.

Osalema on oodatud kogukonnad, kes on kokku puutunud mõne keskkonda mõjutava plaaniga (nt prügila, tehase, suurlauda, kaevanduse, maantee, tuulikupargi rajamine vmt) ja soovivad paremini mõista, kuidas otsustusprotsessid töötavad, kelle poole vajadusel pöörduda, kuidas organiseeruda. Kohapeal anname soovi korral õiguslikku nõu ka konkreetsetes küsimustes ja juhtumites.

Soovist arutada juristidega kogukonnale või seltsile olulisi küsimusi ja osalemise võimalusi palume märku anda Kärt Vaarmarile (kart@k6k.ee, tel 5274761).

Praeguseks on juba paika pandud Ida-Virumaa  ja Harjumaa infopäevade kohad. Need toimuvad oktoobri lõpus Sondas ning novembri alguses Murastes.


Infopäevi rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.