SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) on käivitanud projekti, mille raames on üksikisikutel ja keskkonnaorganisatsioonidel võimalik saada KÕKi juristidelt tasuta keskkonnaõigusabi. Tasuta õigusabi antakse selliste näidisjuhtumite puhul, mis aitavad leida lahenduse praktikas korduvalt esinenud probleemidele või juhtida tähelepanu puudujääkidel seadusandluses.

Kärt Vaarmari: „KÕK tahab aidata kaasa just selliste olulise kaaluga juhtumite lahendamisele, mis aitaksid tulevikus mõnd küsimust paremini lahendada või juhiksid tähelepanu valupunktidele. Meil on plaanis iga juhtumit põhjalikult analüüsida ja kogu nendega seotud info avalikustada, et tulevikus saaksid ka teised neist õppida. KÕKi tasuta keskkonnaõigusabi taaselustab Eestimaa Looduse Fondi (ELF) tasuta keskkonnaõigusabi mudeli, millega said aastatel 2002-2005 lahenduse nii mõnedki olulised juhtumid (nt Jämejala pargi  või Laguja prügila juhtum).”

Õigusabi on võimalik saada looduskaitse, planeerimise, keskkonnamõju hindamise, välisõhu kaitse, keskkonnajärelevalve või keskkonnavastutusega seotud juhtumite puhul. KÕKi poole pöörduja peab olema valmis juhtumi lahendamisele ja oma õiguste kaitsmisele aktiivselt kaasa aitama, samuti selleks, et kogu info juhtumi kohta saab olema avalik.

KÕKi tasuta õigusabi täpsemate tingimustega saab tutvuda ning taotlusvormi alla laadida KÕKi kodulehel: http://www.k6k.ee/oigusabi/tasuta-oigusabi

Tasuta keskkonnaõigusabi osutamine toimub Vabaühenduste Fondi (VÜF) toel, mis on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond. Projekt kestab 2010. aasta maikuuni.

KÕK on keskkonnaõigusega tegelev mittetulunduslik sihtasutus, mille asutasid 2007.a. ELF ja kolm keskkonnajuristi ja mille eesmärgiks on edendada keskkonnaõiguse arengut ja selle rakendamist. KÕKi peamiseks sihiks on uurida ja jälgida, kuidas keskkonnaseadused tegelikus elus töötavad, et seda teadmist keskkonnaotsuste ja –seaduste kvaliteedi parandamiseks ära kasutada.

KÕKi koduleht www.k6k.ee  koondab keskkonnaõigusalast infot; veebilehe rubriigist „Keskkonnaõigus” saab teavet keskkonnaõiguse olulisemate valdkondade ja neid reguleerivate õigusaktide kohta, samuti on lisatud viited olulistele kohtulahenditele jm materjalidele.