Tarmo Treimann tuleb Keskkonnaõiguse Keskusesse (KÕK) Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist (KÜSK). KÜSKis koordineerib ta vabaühenduste konsultante ning on pikemalt olnud seotud kohaliku omaalgatuse programmi teemadega. Tarmol on aastatepikkune töökogemus ka notaribüroost ning ta on tegutsenud MTÜ Kodaniku Hääl ühe eestvedajana. Ta on õppinud õigusteadust Tallinna Majanduskoolis ning haldusjuhtimist Tallinna Tehnikaülikoolis.

“KÕKi tegevustest kõnetab mind kõige isiklikumalt see, kuidas aidatakse kogukondadel seista oma õiguste ja hea elukeskkonna eest. Tähtsad on mulle ka teised keskkonnateemad, nagu näiteks Eesti metsade säilimine või kliimamuutuste mõju. Üks minu peamisi eesmärke on, et KÕKi õigusabi jääks ka edaspidi kättesaadavaks nii kogukondadele kui laiemale avalikkusele. See nõuab paralleelselt KÕKi teiste tegevuste, sh koolituste ja huvikaitse, jätkusuutlikkuse tagamist. Seetõttu pean üheks oma esimeseks ülesandeks KÕKi rahastusmudeli mitmekesistamist, sh näiteks strateegilise partnerluse kaudu riigiga. Tahan anda oma panuse, et niivõrd olulise ühiskondliku missiooniga ühendus nagu KÕK suudaks ka edaspidi olla vähemalt sama võimekas ja mõjus kui seni,“ selgitas Treimann.

Tarmo Treimann asub Kekkonnaõiguse Keskuse juhi kohale 1. juunist. KÕKi praegune juht Siim Vahtrus on pärast kümmet aastat Keskkonnaõiguse Keskuses otsustanud edasi liikuda. KÕKi nõukokku kuuluvad Airi Andresson, Silvia Lotman ja Kadri Tillemann.